AktuelltAdoptivbarnets integritet är värdefull

Adoptivbarnets integritet är värdefull

Vi har alla vårt eget sätt att förhålla oss till öppenhet. För den ena är det naturligt att detaljerat dela sin livssituation till exempel i sociala medier medan den andra berättar knappt något personligt om sig själv eller sina närstående. Den tredjes förhållande till öppenhet kan ligga någonstans där emellan.

Det är ett stort beslut att inleda en adoptionsprocess och i det sammanhanget är det många som funderar hur mycket man ska berätta till sina närstående och till sina bekanta i sociala medier eller rentav gå ut med information offentligt.

Här är det värt att stanna upp och reflektera över sin egen och sitt blivande barns integritet. I vilket skede ska jag berätta och till vem? Ska jag berätta för avlägsna bekanta eller enbart för den närmaste kretsen? Vems frågor är jag redo att besvara om processen till exempel fördröjs?

Barnbeskedet är en glädjande tilldragelse i familjen

Att få barnbeskedet är en särskilt glädjande händelse, en fin och oförglömlig del av adoptionsprocessen. Även i detta skede är det bra att komma ihåg att barnet har rätt till integritet och rätten till sin egen historia.

Information om barnets bakgrund och första tid i livet, såsom barnets uppväxtförhållanden eller fakta om de biologiska föräldrarna och släkten, hör till barnets privatliv. Detta privatliv ska adoptivföräldrarna skydda på alla tänkbara sätt.

Det kan kännas naturligt och lätt för den vuxna att berätta om sina egna erfarenheter av adoptionen men det går inte att få reda på ett litet barns åsikt om att uppträda i en tidningsartikel eller i sociala medier.

Särskilt noga ska man vara då foton av barnet används – i bilder som används utom familjen kan barnet avbildas så att hen inte kan identifieras eller spåras.

I samband med barnbeskedet får adoptionssökandena ofta bild- och videomaterial om barnets liv. I detta material kan exempelvis barnhemmets personal eller fosterfamiljens medlemmar förekomma och dessa bilder får man inte heller dela utan lov.

Innan adoptionen är fastställd

Då adoptionen inte ännu är fastställd i barnets födelseland ska särskild uppmärksamhet fästas vid spridning av barnets uppgifter.

Under adoptionsresan innan adoptionen är fastställd eller vid adoption från Thailand, innan adoptionen fastställs efter cirka ett år, får bilder av barnet inte publiceras eller uppgifter om barnet inte spridas utom den egna familjen eller närkretsen. Juridiskt sett är barnet då inte ännu adoptionssökandenas barn, sålunda kan publiceringen av uppgifterna eller bilderna rentav utgöra ett hinder för att adoptionen fastställs.

Om du delar bilder till en betrodd närkrets utom familjen ska du skydda barnet och övriga personer som syns på bilderna så att de inte kan identifieras.

För övrigt är det värdefullt att dokumentera adoptionsresan och familjens första tid tillsammans så noggrant som möjligt. Ofta blir dessa minnen en viktig del av adoptivbarnets egen historia.

Barnet i familjen

Det är viktigt att sprida kunskap om adoption i media men med tanke på adoptivbarnet är det bra att noga fundera över gränserna för publicering.

Ogenomtänkta detaljer och bilder kan efter flera år ses på webben. Då kan adoptivbarnet själv och hens vänskapskrets vara användare av webb och sociala medier.

Hurdana uppgifter vill barnet i det skedet av sitt liv hitta om sig själv? Detta kan ett litet barn inte ännu berätta för oss.

Barnets integritet skyddas bland annat av följande punkter i Barnkonventionen:

  • Barn har rätt till privatliv, familj, hem och brevhemlighet. Barnet får inte utsättas för angrepp på sin heder och sitt anseende.
  • Barnet ska skyddas mot alla former av utnyttjande.