6. Nepal

6. Nepal

Svar/Tips:

  1. Det mesta vattnet i hemmet går åt till att tvätta sig. Det går också åt vatten till att spola i toaletten, till klädtvätt, matlagning och disk. I Finland finns rent rinnande vatten tillgängligt nästan överallt. Inte ens i Finland är rinnande vatten tillgängligt i alla situationer (stugliv, friluftsliv och vattenavbrott).

  2. Låt inte vattnet rinna i onödan, duscha kortare stunder och sänk vattentrycket, använd toalettens lilla eller stora spolknapp efter behov, använd ”överloppsvatten”/regnvatten till att vattna växterna.