4. Etiopien

4. Etiopien

Svar/Tips:

  1. Färdigheter i räkning behövs till exempel i affären så att vi kan jämföra priser och räkna hur mycket pengar vi behöver för inköpen. Med hjälp av läs- och skrivfärdigheter kan vi skriva meddelanden till våra vänner och läsa deras meddelanden. Då vi läser böcker får vi ny och nyttig information om livet och världen. Färdigheter i läsning och räkning öppnar för utbildnings- och arbetsmöjligheter och ett självständigt liv.