2. Colombia

2. Colombia

Svar/Tips:

  1. Mest el går det åt till att värma upp hemmen (50 %), därefter till elapparater och belysning (30 %) och varmvatten (20 %). Det går också åt el till matlagning och till laddning av olika fordon.

  2. Fundera tillsammans.

  3. Exempel: Släck elapparaterna och belysningen då du inte behöver dem. Ta en kortare och svalare dusch. Även temperaturen i hemmet kan sänkas.