7. Bangladesh

7. Bangladesh

Svar/Tips:

  1. Olika länder har olika teckenspråk. Här lär du dig teckna god morgon på det finlandssvenska teckenspråket.

  2. Fundera tillsammans. Många bekanta lekar kan formas om så att alla kan vara med.