AktuelltMedborgarskapswebbinariet diskuterade dubbelt medborgarskap och dess betydelse för adopterades identitet

Medborgarskapswebbinariet diskuterade dubbelt medborgarskap och dess betydelse för adopterades identitet

På sistone har frågan om dubbelt medborgarskap väckt diskussion bland adopterade och adoptivfamiljer. I slutet på mars arrangerade vi tillsammans med Helsingfors stads adoptionsarbetsgrupp och Rädda Barnen rf ett webbinarium om medborgarskap. Webbinariet hade över 120 deltagare, temat är av allt att döma aktuellt i många familjer.

Under webbinariet diskuterades och behandlades ofta förekommande frågor kring medborgarskap utgående från den adopterades identitet. Till Finland har barn adopterats från cirka 20 länder, följaktligen behandlades inte exakt alla länders situation.

Många av de adopterades födelseländer tillåter dubbelt medborgarskap, men inte alla. En del länder tillåter att en myndig adopterad avsäger sig sitt medborgarskap, en del ger även adoptivföräldrarna beslutanderätt i frågan. I en del länder ska den som blir myndig meddela landets beskickning om sin önskan att behålla sitt medborgarskap. I regel upphör emellertid medborgarskapet inte av sig självt i de länder där dubbelt medborgarskap är möjligt. Om man avsagt sig sitt födelselands medborgarskap kan det vara svårt att få det tillbaka.

För barnet kan ett bevarat medborgarskap senare i livet bli en viktig del av identiteten. Det är annars också viktigt att inom adoptivfamiljen bevara en positiv relation till barnets födelseland.

LandTillåter dubbelt medborgarskap för tillfället
BulgarienJa
SydafrikaJa
ColombiaJa
KinaNej
IndienNej
ThailandJa
RysslandJa
TaiwanJa
EtiopienNej
GuatemalaJa
FilippinernaJa
VietnamJa

Utgångspunkten är att personer med dubbelt medborgarskap har samma rättigheter som alla andra medborgare. Därtill förutsätter en del länder att en adopterad som har dubbelt medborgarskap reser till sitt födelseland med detta lands pass.

I Finland anger uppgifterna hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) ibland ett dubbelt medborgarskap trots att födelselandet inte tillåter det. Det är bra att kontrollera att uppgifterna är rätt antecknade. Om det finns fel i uppgifterna kan ni ta kontakt med Interpedia eller direkt med MDB.

MDB skickar ett brev ”Anmälan om behållande av finskt medborgarskap” till alla 22-åringar med dubbelt medborgarskap. Brevet är endast ett meddelande och kräver inga åtgärder om man bott i Finland de senaste sju åren och/eller haft ett i kraft varande finländskt pass.

I adoptivfamiljerna diskuteras ofta även värnplikt. Adoptionstjänstorganen har ingen vetskap om fall där en adopterad skulle ha hamnat på militärtjänstgöring i sitt födelseland. Trots att en person med dubbelt medborgarskap fortfarande har värnplikt, förutsätter ursprungsländerna enligt nuläget inte aktivt att de adopterade fullgör den.

Som avslutning på webbinariet berättade en vuxen, som adopterats från Thailand, om sitt dubbla medborgarskap och sin identitetsprocess. Hon har en stark känsla av att vara både finländare och thailändare. Hon skulle vilja representera Thailand i ett idrottslag, men för att bevisa sitt dubbla medborgarskap behöver hon ett thailändskt pass. Passet kan hon emellertid inte få utan födelseattest, vilket under årens lopp har tappats bort.

Passet är det bästa beviset för medborgarskap, sålunda lönar det sig att hålla handlingarna från adoptivbarnets födelseland i säkert förvar.

Ofta förekommande frågor bland dem som har blivit adopterade