AktuelltBetydelsefullt samarbete för barnets bästa

Betydelsefullt samarbete för barnets bästa

Då jag 2004 började arbeta som utbildningsplanerare på Interpedia levde vi i en mycket fartfylld tid. Den stora omvälvningen 2005, flytten till Helsingfors, orsakade många arrangemang, allt från praktiska förändringar till rekrytering av ny personal, samtidigt som vi anordnade ett internationellt seminarium för att fira den finländska adoptionslagens 25-årsjubileum.

Ursprungligen sökte jag mig till Interpedia för att jag visste att organisationen samarbetar med Sydafrika. Landet är för mig personligen viktigt. År 2005 bidrog jag till att vi startade faddersamarbete med organisationen SA Cares for Life. Därefter tog jag över som adoptionsansvarig och åkte på min första tjänsteresa till Sydafrika. Min relation till Sydafrika har under årens lopp bara fördjupats och jag vill upprätthålla relationen genom att följa samhället och kulturen i landet. Samarbetet med Sydafrika motiverar mig fortfarande att vilja delta i arbetet, så att åtminstone något barn får ett bättre liv.

Senare övergick jag till att också ansvara för relationerna till Colombia, så jag har fått bekanta mig även med det landet. Så småningom har landet blivit lika betydelsefullt för mig som Sydafrika. Dessa samarbetsrelationer är mycket viktiga för mig, jag har fått lära känna både människorna och länderna och deras adoptionssystem, och även fått tillfälle att påverka dem.

Fördjupat samarbete

Vårt samarbete har under årens lopp förändrats en hel del. Vi har övergått till ett mer dialogiskt arbetssätt, till ett fördjupat samarbete. Nu funderar vi tillsammans rentav dagligen hur vi kan förbättra exempelvis familjearbetet, barnens situation och tjänsterna efter adoptionen.

Jag har fått vara med och utveckla tjänsterna efter adoptionen, vilkas betydelse har ökat. Vi lär oss hela tiden nytt och genom de adopterades erfarenheter kan vi utveckla adoptionsarbetet. Skillnaden är stor om jag jämför hur den första tidens adoptionsarbete gjordes med hur jag i dag utför mitt arbete. Numera är arbetet mer skräddarsytt och individuellt, beredningen är mer ingående och det finns fler möten. Nu utreder vi barnets hälsotillstånd så noggrant som möjligt, samtidigt som vi före placeringen måste känna till sökandefamiljens färdigheter.

Förändring är det enda bestående

Det har inte funnits några stilla stunder under dessa år. Vad som helst kan hända och då måste man vara färdig att reagera. I kontaktlandet kan lagstiftningen eller de politiska omständigheterna ändra, ett askmoln som förhindrar resandet kan mitt i allt dyka upp på himlen eller en världsomfattande pandemi kan sätta stopp för alltsammans.

Även teknologin har blivit mycket mer avancerad. Förr skickade vi alla meddelanden per fax eller per post, användning av e-post var till och med sällsynt. Nuförtiden används många olika kanaler och videoförbindelser, världen har krympt och vi är en del av en global familj. Samtidigt har arbetet blivit mer hektiskt.

Adoptionssystemen utvecklas hela tiden

Det är viktigt för mig att arbetet är etiskt. Det har varit en stor ära att delta i utvecklingen av adoptionssystemen i samarbete med partnerna. Både i kontaktländerna och här hos oss har utvecklingen gått så mycket framåt. Därtill har förhållandena på barnhemmen blivit betydligt bättre. Kontaktländernas barnavårdskultur har förändrats, barnskötarnas utbildning har blivit bättre och nu vet man mycket mer om hur barnhemsförhållandena påverkar barnen, vad som är viktigt med tanke på anknytningen.

Att systemen utvecklas är en bra sak i sig. Nackdelen är att adoptionsprocesserna blivit längre i alla länder. Till följd av detta vistas barnen en längre tid på barnhemmen. Byråkratin är nödvändig i en juridisk process, men man måste ständigt överväga hur den kan göras smidigare med hänsyn till barnets bästa.

Under årens lopp har kontaktländernas barnskydd också utvecklats, vilket betyder att exempelvis de nationella adoptionerna har ökat i antal. I dessa länder finns det ändå barn till vilka det inte går att hitta en familj från hemlandet. Då är internationell adoption ett bra alternativ för barnet så att varaktigheten kan garanteras.

Betydelsefullt teamarbete

Det bästa i mitt arbete har varit det storartade Interpedia-teamet och kollegorna runtom i världen, och känslan av att göra ett betydelsefullt arbete. Mitt primära motiv till det här arbetet är att se barnet få en familj, den stund då stjärnorna tänds i barnets ögon, ofta redan under adoptionsresan. Målet är att hitta rätt familj till barnet. Det har varit en stor glädje och ära att arbeta med många underbara familjer som möjliggjort en fin grogrund för dessa adopterade.

För oss är barnet den primära kunden. Det är oerhört viktigt och om vi ger avkall på det, så är jag på fel plats. Jag är beredd att använda mycket tid just för barnets skull, anstränga mig så att det inte är jag som fördröjer barnets process.

Barnbeskeden kräver numera mycket arbete, läkarkonsultationerna tar tid och vi begrundar placeringarna mycket noggrant i vårt samarbetsnätverk och i vårt team. Det finns många barn som är överkörda av systemet, men då man tittar närmare på deras situation, hittas nya möjligheter – det här är mycket motiverande.

Allt starkare nordiskt samarbete

Samarbetet med kollegorna i vårt eget team och med kollegorna i kontaktländerna har varit viktigt. Därtill har det nordiska samarbetet varit mycket inspirerande och nyttigt. Under årens lopp har samarbetet blivit allt starkare. I många frågor finns nu min närmaste kollega i ett annat nordiskt land. Det här är nyttigt med tanke på kompetensutveckling och dessutom är det mycket inspirerande. Jag representerar Interpedia i Nordiska adoptionsrådet NAC:s styrelse och därtill håller jag ofta kontakt med mina kollegor i Norden.

Interpedia har alltid varit en aktiv aktör i det nordiska samarbetet. Vi har mycket liknande tankar om adoptionsfältet och vi har gemensamma värderingar. Våra gemensamma tankar om arbetet finns dokumenterat i Nordic Adoption Approach.

Framtidsvisioner

Jag väntar för tillfället på tiden efter pandemin och hoppas att våra kontaktländer klarar sig igenom denna svåra tid. Tyvärr har pandemin i varje fall inte minskat behovet av barnskydd och internationell adoption som en eventuell följd av det. Tiden efter pandemin kommer säkert att rymma ny praxis och vi kommer knappast att kunna undvika förändringar, för i adoptionsarbetet är inget så säkert som förändring.

Marika Elmeranta
Skribenten är adoptionsansvarig. Hon har arbetat på Interpedia sedan början av 2004.

lapsi naisen sylissä