Uusi tutkimus valottaa adoptoitujen nuorten elämää

Tänään julkaistussa THL:n Kouluterveyskysely 2017:ssa on ensimmäistä kertaa tarkasteltu adoptoitujen nuorten hyvinvointia osana peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille sekä toisen asteen koulutuksessa oleville tehtyä laajaa kyselytutkimusta. Adoptoitujen ryhmään kuuluvat tutkimuksessa sekä kansainvälisesti että kotimaassa adoptoidut, joista suurin osa on perheen sisäisesti adoptoituja.

Kansainvälisesti adoptoituja on tutkittu myös FinAdo-tutkimuksessa, jonka mukaan suurin osa kansainvälisesti adoptoituja sopeutuu hyvin. Myös kouluterveyskyselyn mukaan suurin osa adoptoiduista on tyytyväisiä elämäänsä. Tutkimus osoittaa kuitenkin myös sen, että muualla kuin Suomessa syntyneissä adoptoiduissa on muihin nuoriin nähden enemmän niitä, jotka eivät ole tyytyväisiä elämäänsä.  Suomessa adoptoiduilla, erityisesti tytöillä taas esiintyy muita enemmän esimerkiksi yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta.

On tärkeää, että tutkimus nostaa esiin adoptoiduille tyypillisiä haasteita adoptoitujen itsensä kertomana. Tämä toivottavasti lisää tietoisuutta adoptoitujen erityisistä tarpeista sekä koulussa että muissa perhepalveluissa. Myös vanhempien valmennukseen ja tukeen on syytä kiinnittää enemmän huomiota.

Lisätietoja tutkimuksesta