Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja

Interpedia ry

 

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

 

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2020/1449, myönnetty 18.11.2020

 

Keräysaika ja -alue

Lupa on voimassa 1.1.2021 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään edistämään lapsen oikeuksien toteutumista ja lastensuojelua keskittyen koulunkäyntimahdollisuuksien parantamiseen seitsemässä yhteistyömaassa, jotka ovat Bangladesh, Etelä-Afrikka, Etiopia, Intia, Kolumbia, Nepal ja Thaimaa. Varat hyödynnetään paikallisten yhteistyöjärjestöjen toteuttamien tukiohjelmien kautta. Lisäksi varoja käytetään kummiohjelmien operatiivisiin kuluihin.

 

Rahankeräystilit:

Nordea

FI32 2452 3800 0003 69

FI83 2452 3800 0010 03

 

OP

FI76 5780 3820 0720 63

FI11 5541 2820 0118 40