Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja

Interpedia ry

 

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

 

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2016/819, myönnetty 30.11.2016

 

Keräysaika ja -alue

Lupa on voimassa 1.1.2017-31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään edistämään lapsen oikeuksien toteutumista ja lastensuojelua keskittyen koulunkäyntimahdollisuuksien parantamiseen seitsemässä yhteistyömaassa, jotka ovat Bangladesh, Etelä-Afrikka, Etiopia, Intia, Kolumbia, Nepal ja Thaimaa. Varat hyödynnetään paikallisten yhteistyöjärjestöjen toteuttamien tukiohjelmien kautta.

 

Rahankeräystilit

Nordea FI 32 2452 3800 0003 69

OP FI76 5780 3820 0720 63