Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja

Interpedia ry

 

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

 

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2018/883, myönnetty 4.10.2018

 

Keräysaika ja -alue

Lupa on voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään edistämään lapsen oikeuksien toteutumista ja lastensuojelua keskittyen koulunkäyntimahdollisuuksien parantamiseen seitsemässä yhteistyömaassa, jotka ovat Bangladesh, Etelä-Afrikka, Etiopia, Intia, Kolumbia, Nepal ja Thaimaa. Varat hyödynnetään paikallisten yhteistyöjärjestöjen toteuttamien tukiohjelmien kautta. Lisäksi varoja käytetään kummiohjelmien operatiivisiin kuluihin.

 

Rahankeräystilit:

Nordea

FI32 2452 3800 0003 69

FI83 2452 3800 0010 03

 

OP

FI76 5780 3820 0720 63

FI11 5541 2820 0118 40