Verksamheten hos våra partnerorganisationer inom utvecklingssamarbetet under coronapandemin

Utifrån de meddelanden vi fått sammanställde vi en lägesöversikt över Bangladesh, Sydafrika, Etiopien, Indien, Colombia och Nepal.

Bangladesh

FFC Bangladesh

FFC Bangladesh barnhem tar inte emot besök. Personalen som bor i utrymmena fortsätter sitt arbete normalt och är dagligen i kontakt med styrelsen per e-post.

Sydafrika

SA Cares for Life

SA Cares for Life fortsätter sitt arbete för att hjälpa barn och familjer i de mest sårbara situationerna. Arbetets tillvägagångssätt har förändrats för att hindra Coronaviruset från att spridas.

Många av barnen som bor i Plastic city slummen är undernärda, vilket kan påverka immunförsvaret. Barnen får näringsberikat grötpulver som SA Cares förmedlar till dem.

På området har det placerats extra containrar så att vårdpersonalen har mera utrymme att undersöka och sköta patienter. Vid behov hjälper SA Cares med transport av Coronasmittade barn till läkare eller sjukhus.

Stationer där man kan tvätta händerna och tvål har levererats till olika samhällen och mammor får lära sig att ta hand om sin egen och barnens hygien. Alla dagisar är stängda fram till 14.4.2020 och hembesök hos familjerna görs inte just nu.

SA Cares styrelse och stödpersoner arbetar hemifrån och håller möten på distans.

Etiopien

Just nu har 9 fall av Corona bekräftats i Etiopien. Skolorna är stängda och det råder reseförbud mellan städer. Både myndigheter och privata sektorn har stängt sina kontor och pga detta har även kollektivtrafiken minskats. Invånarna uppmanas att stanna hemma och undvika stora människosamlingar.

Bethlehem Family Development Program (BFDP)

BFDP:s lokala arbetstagare fortsätter sitt arbete i mån av möjlighet. Handtvättning har effektiverats, man håller avstånd till andra människor och handskakningar och kramar är förbjudna. Familjearbetet fungerar så länge de anvisningar som gäller människokontakt följs.

Information om Coronaläget har spridits till de som får hjälp och detta har de varit tacksamma över. Just nu råder osäkerhet om vad det är som händer.

Addis Abebas skolcenter (GCS)

Skolorna stängdes 17.3 på grund av Coronaviruset. Just nu finns ingen information om när skolorna öppnar igen.

Eleverna har fått material med hjälp av vilka de kan studera hemifrån. Det går inte att ordna elektronisk distansundervisning eftersom det inte finns tekniken för det. Regeringen har ordnat så att radio och tv har börjat sända program som ska underlätta distansundervisningen. Eleverna på GCS får sina stipendier genom kontogireringar istället för att de delas ut fysiskt.

Barnen hålls just nu hemma. De var ledsna då de hörde om Coronaviruset för första gången, men många av dem är nu hoppfulla och tänker att man genom att vara försiktig kan skydda sig själv från att bli smittad.

Maedot:

Daghemmen är just nu stängda och barnen hålls hemma. Man förväntar sig att det under nästa vecka kommer att bli utegångsförbud, men det är inte säkert. Just nu är det osäkert vad som kommer att hända. Man hoppas att de åtgärder som tagits kommer att hindra viruset från att spridas.

Indien

I Indien finns just nu ca 6000 bekräftade smittfall av Coronaviruset. Genom utegångsförbud försöker man hindra viruset från att spridas.

Delhi Council for Children’s Welfare DCCW

I området runt Delhi har många fall av Corona bekräftats. Främst påverkar detta dem som har flyttat från landsbygden till Delhi och som varje dag måste kämpa för sin lön. En del av dem har flyttat tillbaka till landsbygden pga den ekonomiska krisen och bristen på arbete. På grund av detta förväntas färre barn delta i DCCW:s verksamhet under de kommande månaderna.

Skolorna är stängda och barnen hålls hemma. Utdelningen av stipendier i april har flyttats framåt eftersom man undviker alla sorters sociala sammankomster. De kommunala skolorna försöker starta distansundervisning, men endast ifall alla barn har den utrustning som behövs.

FFC  Indien

Utegångsförbudet påverkar hur FFC:s anställda kan ta sig till jobbet. Det är brist på personal, men de anställda som bor nära kan ändå ta sig till arbetet normalt. Situationen är svår för dem som bor längre bort, men man försöker hitta en lösning på problemet.

FFC stängde sina utrymmen och förbjöd besök redan en vecka innan de begränsningar som nu råder i Indien. För personalen finns ett utrymme där de kan byta om och tvätta händerna då de kommer till jobbet. All personal använder andningsskydd. För möjliga smittade har det ordnats rum där de barn som har influensasymptom kan vistas. Barnens liv har ändå inte ändrats mycket trots den speciella situationen.

Människor i Indien som har velat donera saker har kunnat lämna ris och grönsaker utanför portarna. FFC har också ett eget grönsaksland där det odlas mycket grönsaker.

Colombia

Colombia har just nu ca 2000 bekräftade fall av Corona.  Skolorna är stängda.

Jardín de la Niña María JNM

På JNM:s verksamhets område har hittills inga bekräftade fall av Corona förekommit. Största delen av flickorna hålls i sina hem just nu. En del av de äldre flickorna bor ändå i JNM:s hem för flickor. De deltar i matlagningen och hjälper till med att dela ut stödpaket till de flickor och familjer som har rätt till JNM:s stöd.

En positiv sak med situationen är att flickorna får umgås med sina mammor, vilket är ovanligt då mammorna vanligtvis jobbar och flickorna då är på JNM.

En del av workshoparna har ordnats via Internet, men de flesta av flickorna har inte datorer hemma. JNM:s personal håller också kontakt med flickorna per telefon. Flickorna har hållits friska och mår bra.

Just nu väntar man sig att begränsningarna slutar och skolorna öppnar i slutet av april. Då öppnar också JNM sina dörrar igen.

Tumma gator i Bogota

Nepal

I Nepal har det varit utegångsförbud under de senaste två veckorna och förbudet förväntas hålla på ännu ett par veckor. Bekräftade fall av Coronaviruset i Nepal är just nu 9. Över 1100 test har gjorts. Man är orolig för att personer som besökt infektions områden utomlands ska sprida smittan i Nepal då de återvänder, men hittills har de åtgärder som införts fungerat bra.

Patan CBR:

På det område där Patan CBR arbetar har ännu inte bekräftats ett enda fall av Corona och all är trygga just nu. På grund av pandemin har en del av aktiviteterna omplanerats.

Loo Niva

I mån av möjlighet arbetar Loo Nivas personal på distans och deltar i olika möten över internet som ordnas av nätverket för organisationer som jobbar för barns rättigheter. De arbetar alla tillsammans för att sprida information om Coronapandemin.

Loo Niva fokuserar speciellt på barnens välmående just nu och har deltagit i en vädjan till regeringen där man ber om hjälp för att skydda barnen under pandemin. Loo Niva sprider också tips och direktiv på hur man kan skydda sig mot Coronaviruset via sociala medier. Fältarbetet är pausat just nu pga. de begränsningar som råder i landet.

Skolorna är stängda och barnen hålls hemma. Deras föräldrar ordnar i mån av möjlighet undervisning på hemmaplan. Många organisationer har startat program på nätet som underlättar distansundervisningen.

Kathmandu har tystnat

 

Stöd vårt arbete