Vårt utvecklingssamarbetsprojekt i Nepals södra Lalitpur ökar kvaliteten på skolorna och stärker barnets rättigheter

Vår projektkoordinator inom utvecklingssamarbete Anu Karvinen var på en uppföljningsresa i Nepal och kom tillbaka med goda nyheter vad gäller resultaten för projektet ”Skolan tillhör alla”.

Anu besökte bland annat Shree Bidhyadhiswari Secondary School i södra Lalitpur och diskuterade projektet tillsammans med rektor Thala Prasad Timalsina. Shree Bidhyadhiswar har upplevt en stor förändring efter att rektorn tack vare projektet ”Skolan tillhör alla” fick åka och bekanta sig med en skola i Kathmandu som fungerade som modell i projektet.  Med hjälp av besöket blev rektorn motiverad och började utveckla skolans styrelse, utrymmen och redskap. Den utveckling och förändring som skolan nu har genomgått har lett till att Shree Bidhyadhiswari Secondary School nu kan fungera som modellskola för andra skolor i samma område.

Barnäktenskapen har minskat

Under sin resa intervjuade också Anu Karvinen elever och medlemmar av bygemenskapen. Den aktiva åttonde klassisten Purinma Lama berättade att den viktigaste aktiviteten som ordnas i barnklubbarna enligt henne är drama workshoparna. Till följd av dessa uppvisar barnen teaterpjäser med viktiga teman, så som mobbning och barnäktenskap i sina bygemenskaper.

På årsmötet för området kring Asrang lyfte de vuxna fram minskningen av barnäktenskap som projektets viktigaste resultat. Tidigare bortgiftes 16–17 unga flickor av 100, nu är siffran 1–2 av 100.

Shree Bidhyadhiswari Secondary School

Utvecklingsprojektet ”Skolan finns till för alla” i Nepal är ett samarbete mellan Loo Niva Child Concern Group, organisationen Patan Community Based Rehabilitation och Interpedia. Projektets fokus är att barn inom marginaliserade grupper i södra Lalitpur får en möjlighet till att gå i skolan och stanna i skolan. Målgruppen för projektet är främst barn som har en funktionsnedsättning samt kastlösa barn och flickor. Projektet finansieras av Interpedias donatorer och Utrikesministeriet i Finland.

Läs mera om Interpedias utvecklingssamarbete i Nepal.

Du kan stöda vårt arbete i Nepal som månadsgivare eller fadder.

Ytterligare information om utvecklingsprojektet ”Skolan tillhör alla – utveckling av skolmiljön i Nepal” (På engelska)