Under 2019 kom 52 adoptivbarn till Finland via Interpedia

Under fjolåret kom sammanlagt 52 barn till Finland via oss, vilket är märkbart fler än under 2018 (28).

”Även om vi vet att olika år kan se mycket olika ut inom den internationella adoptionen, inleder vi det nya decenniet med förväntansfull optimism. Vi tror att den internationella adoptionen fortfarande kommer att bevara sin ställning som en form av familjebildning. I våra kontaktländer utvecklas barnskyddet kontinuerligt men det finns fortfarande barn som behöver en bestående familj. Här kan internationell adoption ge ytterligare en möjlighet vid sidan om det nationella barnskyddsarbetet”, konstaterar Interpedias verksamhetsledare Anja Ojuva.

Då de anlände var barnen i åldern 0–5 år. Största delen av dem var i åldern 0–1 år och den största åldersgruppen var ettåringarna (21).

Flest barn adopterades från Sydafrika. Via vår sydafrikanska samarbetspartner Abba kom 23 barn till Finland under fjolåret. Det näst största antalet barn kom från Thailand (14), följt av Colombia (9).

För närvarande har vi adoptionssamarbete med Bulgarien, Colombia, Indien, Kina, Sydafrika, Taiwan (Kina) och Thailand. Vi tar gärna emot nya adoptionssökande särskilt till kontakterna i Colombia, Indien, Sydafrika och Thailand.

Barn adopterade via Interpedia 2017–2019:

  Bulgarien Colombia Indien Kina Sydafrika Taiwan Thailand Totalt
2019   9 3 1 23 2 14 52
2018   6 6 2 10 1 3 28
2017   8 5 4 20 2 1 40

Vi gratulerar familjerna!

Mer statistik