Organisation

Interpedias styrelse 2021

Ordförande:
Markku Riissanen

Styrelsemedlemmar:
Jonathan Andersin
Anu Kallio
Thomas Nukarinen
Lasse Rantala
Anna Savolainen
Ari Turunen

Suppleanter:
Eija Littunen
Linda Mäkynen-Lönnberg

Styrelse väljs på höstmötet. Varje år är hälften av medlemmarna och ersättarna i tur att avgå.

Personalens kontaktinformation