Organisation

 

Interpedias styrelse 2019

Ordförande:
Markku Riissanen

Styrelsemedlemmar:
Jonathan Andersin
Anu Kallio
Eija Littunen
Thomas Nukarinen
Lasse Rantala
Ari Turunen

Suppleanter:
Anna Savolainen

Styrelse väljs på höstmötet. Varje år är hälften av medlemmarna och ersättarna i tur att avgå.

Personalens kontaktinformation