Organisation

Interpedias styrelse 2022

Ordförande:
Jonathan Andersin

Styrelsemedlemmar:
Anu Kallio
Linda Mäkynen-Lönnberg
Thomas Nukarinen
Lasse Rantala
Anna Savolainen
Ari Turunen

Suppleanter:
Eija Littunen

Styrelse väljs på höstmötet. Varje år är hälften av medlemmarna och ersättarna i tur att avgå.

Personalens kontaktinformation