Insamlingstillstånd

Insamlingstillståndet har beviljats till Interpedia rf av Polisstyrelsen den 18 november 2020.

Insamlingstillståndet RA/2020/1449 gäller för tiden 1.1.2021- och omfattar hela landet förutom Åland.