Insamlingstillstånd

Insamlingstillståndet har beviljats till Interpedia rf av Polisstyrelsen den 4 oktober 2018.

Insamlingstillståndet RA/2018/883 gäller för tiden 1.1.2019-31.12.2020 och omfattar hela landet förutom Åland.