Årsberättelse

Interpedias årsberättelse för år 2019 har utkommit. Bekanta dig med vårt föregående verksamhetsår:

Årsberättelsen 2019

Interpedia årsberättelse 2019

Interpedia årsberättelse 2019 uppslag

 

Årsberättelsen 2018

Interpedia årsberättelse 2018

Interpedia årsberättelse 2018 uppslag

Årsberättelsen 2017

Årsberättelse 2017 Interpedia årsberättelse 2017

Årsberättelse 2017 Interpedia årsberättelse 2017 uppslag

Årsberättelsen 2016

interpedia_vuosikertomus_2016_sve_web

 

Årsberättelsen 2015, uppslag:

Vuosikertomus_2015_sve aukeamaversio kansi interpedia_vuosikertomus_2015_sve_auk

Årsberättelsen 2015, sidor:

Vuosikertomus_2015_sve sivuversio kansi interpedia_vuosikertomus_2015_sve