Om Interpedia

Interpedia är en icke-vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden finländsk medborgarorganisation som grundades 1974. Huvudmålet med verksamheten är att främja barnets rättigheter i enlighet med principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi arbetar för att alla barns rätt till en bra och trygg barndom ska förverkligas för så många som möjligt.

Organisationen som grundades av adoptivföräldrar har vuxit till en medelstor organisation med tre verksamhetsområden; internationell adoption, utvecklingssamarbete och fadderverksamhet samt global fostran.

Interpedias strategi 2021–2025

 

Dataskyddsbeskrivning för adoptionsregister

Dataskyddsbeskrivning för givarregister

Dataskyddsbeskrivning för medlemsregister