Situationen hos Interpedias adoptionskontakter våren 2017

Situationen hos våra adoptionskontakter är för tillfället god och vi kan ta nya sökande till alla våra kontaktländer. Till en del av våra kontakter kan sökandena sända sin ansökan först då de i Finland väntat på sin tur och till en del andra kontakter kan sökandena sända sin ansökan genast. Adoptionsprocesserna är mycket individuella och väntetiderna kan variera till och med inom en och samma kontakt beroende på vilka barn som blir fria för adoption och de sökandes beredskap för specialbehov.

Vi har här sammanställt en aktuell genomgång av hur situationen i våra olika kontakter ser ut. Som nyhet bland våra kontakter finns Indiens Carings basprogram.

Såhär såg situationen ut i maj och förändringar är möjliga i alla länder.

Bulgarien

Vårt samarbete med vår Bulgariska kontakt Family National Association (FNA) fortsätter som förut och vi kan skicka in ansökningar till kontakten. Den uppskattade väntetiden för små barn just nu är ca fem år.  Väntetiden kan vara kortare för dem som önskar sig äldre barn eller barn med specialbehov. FNA passar både för par och ensamsökande.

Colombia

Från Colombia har hittills kommit 3 barn till Finland från Fundción La Casa de la Madre y el Niño (LCMN) under det här året. Barnen har varit mellan 0 och 7 år gamla.

Vi skickar just nu gärna nya ansökningar som gäller barn med special needs till Instituto Colombiano de Bienester Familiar (ICBF). Väntetiderna varierar beroende på de sökandes önskan om ålder och special needs beredskap. Ansökan kan skickas till ICBF direkt när de sökande fått adoptionslov.

LCMN passar som kontakt om de sökande uppfyller organisationens kriterier och är beredda att vänta på att den egna ansökan skickas iväg för ett 0-4 år gammalt barn med specialbehov. Till LCMN kan man skicka ansökningar som gäller barn med specialbehov direkt om man önskar ett över 5 år gammalt barn eller om man önskar syskon.

Vårt samarbete med Fundación Centro para el Reintegro y Attención del Niño (CRAN) och Fundación Ayuda a la Infancia Hogar Bambi Chiquitines (Chiquitines) ser ut så att de skickar öppna barnbesked till oss efter deras behov.

Indien

I Indien har vi nu tagit i bruk Central Adoption Resource Agencys, dvs. CARA:s, Carings basprogram vid sidan om Carings special-needs program (sn). Vi kan alltså nu registerara sökande till båda programmen. I basprogrammet finns barn som är mellan 0 och 9 år gamla som inte har blivit placerade i indiska familjer och som inte är med i Carings sn-program. Just nu har vi ingen direkt uppskattning på hur lång väntetiden är inom basprogrammet.

I special-needs programmet varierar väntetiderna beroende på vilka barn som blir fria för adoption och de sökandes beredskap för specialbehov.  Nya sökande är välkomna till både basprogrammet och sn-programmet. Indiens båda program passar även för ensamsökande.

Hittills har tre barn anlänt till Finland via Indien år 2017. Barnen har varit 1-5 år gamla och väntetiden från att CARA har godkänt de sökande till att barnbeskedet kommit har varierat mellan 1 månad och 1,5 år.

Kina

Under början av året har två barn kommit till Finland från Kina. Väntetiderna i CCCWA:s (China Center of Children´s Welfare and Adoption) special needs program har varierat mellan några månader och ett par år beroende på hurudana barn det funnits i programmet och hurudan beredskap för specialbehov de sökande haft.  Den senaste tiden har barnen som kommit från Kina varit mellan 1 och 6 år gamla. Kinas special needs program lämpar sig för par och ensamsökande som har god beredskap att ta emot ett barn med specialbehov. Vi kan ta emot nya sökande till Kina.

Sydafrika

Hittills har 8 barn från Sydafrika anlänt till Finland under år 2017. Barnen har varit 1-5 år gamla. Just nu är den uppskattade väntetiden i Finland (dvs. väntan på att få skicka iväg sin ansökan) ca 1,5 år. Väntetiderna i Sydafrika (efter att ansökan har skickats) är just nu ungefär 7 månader – 2 år. Samarbetet med Abba Adoptions fungerar bra och vi tar gärna emot nya ansökningar till Sydafrika. Kontakten passar även för ensamsökande.

Taiwan

Det första barnet från vår kontakt i Taiwan kom till Finland i början av år 2017 och ett par adoptionsprocesser är på gång. Samarbetet har börjat bra och vi tar gärna emot nya sökande till Taiwan. Vår kontakt Christian Salvation Service (CSS) passar för par och familjer som har en kristen övertygelse och där det finns högst ett barn från tidigare.  Alla sökande bör ha beredskap att ta emot ett barn med specialbehov. Majoriteten av barnen som adopteras är 0-2 år gamla och CSS uppskattar att väntetiden just nu är ungefär ett år.

Thailand

År 2017 har hittills ett barn kommit till Finland från vår kontakt Department of Children and Youth (DCY) i Thailand. Thailand har intresserat många sökande, men fortfarande har vi plats för nya sökande inom kvoten och vi tar gärna emot nya ansökningar. Samarbetet med DCY går långt tillbaka och fungerar bra. Kontakten lämpar sig för par, barnfamiljer och även i viss mån för ensamsökande. Alla sökande förväntas ha beredskaper att ta emot ett barn med specialbehov.

Den senaste tiden har barnen som kommit från Thailand varit 1-3 år gamla. Förutom ansökningar inom vår kvot kan vi skicka ansökningar utanför kvoten som gäller mera utmanande specialbehov eller äldre barn. Förra året var väntetiderna för Interpedias familjer mellan drygt 1 år till knappt 3 år.

Nedan kan ni se en sammanställning av statistiken för hur många adoptivbarn som kommit till Finland genom Interpedia under de första månaderna av år 2017:

Bulgarien Sydafrika Indien Kina Colombia Taiwan Thailand Sammanlagt
2017 8 3 2 3 1 1 18