Sara Alanen är Interpedias nya chef för utvecklingssamarbete

Interpedias styrelse har utnämnt politices magister Sara Alanen till Interpedias nya chef för utvecklingssamarbete räknat från 1.3.2015. Alanen har redan under 2,5 år fungerat som Interpedias projektkoordinator samt utvecklingssamarbetsplanerare, varför hon har utomordentliga erfarenheter av Interpedias projekt samt en uppfattning om hur vårt utvecklingssamarbete bör utvecklas.

”Mitt arbete inom Interpedia har varit mycket intressant. I en liten organisation har jag fått delta i alla delar av arbetet: utvecklingssamarbetsprojekt, fadderarbete, medelanskaffning, ekonomiförvaltning, kommunikation och globalfostran. Jag har gjort ett flertal uppföljningsresor till Asien och Afrika, träffat många av Interpedias samarbetspartners och sett vilket gott arbete de gör på fältet. Jag har också träffat våra sponsorer i Finland”, berättar Alanen.

”Jag ser både utmaningar och möjligheter i framtiden. De ekonomiskt osäkra tiderna förorsakar ett politiskt tryck på finansieringen av utvecklingssamarbetet i Finland. Jag tror att vi genom att söka nya sponsorer, genom att ytterligare vidareutveckla det professionella i vår verksamhet samt genom att klargöra Interpedias kunnande och roll inom utvecklingssamarbetet med gott mod kan föra organisationens arbete vidare in på dess femte årtionde. Med hjälp av vårt kunniga team och goda samarbetspartners är det möjligt för oss att uppnå vårt mål och främja barnens rättigheter”, tillägger hon.

 

Sara Alanen och en grupp etiopiska frivilliga som sprider information om handikapp i sitt eget samhälle.

Sara Alanen och en grupp etiopiska frivilliga som sprider information om handikapp i sitt eget samhälle.