Projektet ”Vad lärde jag mig idag?” besökte Österbotten

Interpedias globalfostranprojekt ”Vad lärde jag mig idag?” besökte förra veckan skolor i Österbotten. Projektet, som utrikesministeriet har finansierat, handlar om barns inlärning och vikten av skolan i både Finland och Nepal.

Interpedias organisationskoordinator Joonas Rentola och organisationsassistent Linn Ahlfors höll i workshops i fem olika skolor. Eleverna i lågstadieskolorna fick reflektera över hur skolgången ser ut för nepalesiska barn, vilka faktorer som kan leda till att barnen inte kan gå i skolan och hur man ska handla vid en jordbävning. Samtidigt kunde eleverna fundera kring sin egen inlärning och vad utbildningen har för betydelse. Rentola och Ahlfors mötte många ivriga elever och också lärarna var nöjda med workshoparna.

Bekanta dig med Inteperdias globalfostran och se videon ”Vad lärde jag mig idag?”

koululaiset-nepal