Nordisk adoptionskonferens i Helsingfors i september 2017

I år står Finlands som värd för Nordic Adoption Councils (NAC) konferens. I samband med konferensen ordnas en Open Day-konferens fredagen den 29 september 2017 i Rake-salen på hotell Klaus K i Helsingfors

NAC ordnar vartannat år en konferensdag som är riktad till professionella inom adoptions- och barnskyddsarbete, adopterade, adoptivföräldrar och andra intresserade. NAC:s medlemsorganisationer i Finland; Adoptivfamiljer rf, Interpedia, Helsingfors stad och Rädda barnen rf har varit med och ordnat konferensen.

Temat för årets konferens är ”Current Phenomena in Intercountry Adoptions” och flera talare från olika länder som är experter inom ämnet kommer att föreläsa. Språket på konferensen är engelska. Kom med och uppdatera och fördjupa din kunskap om adoption, diskutera, nätverka och träffa adoptionsorganisationer från hela Norden.

Konferensen är fullbokad!

Mer information