Nepal behöver stöd

Katmandu2Offren för jordbävningen i Nepal får hjälp och skadorna repareras som bäst. Hjälparbetare strömmar till, man söker försvunna, man bygger upp fältsjukhus och röjer vägar. Situationen är dock fortfarande kaotisk. Vattnet håller på att ta slut och maten tar slut i butikerna. Fastän datakommunikationen delvis fungerar har man brist på elektricitet. Vägarna till byarna på landsbygden är brutna och det fattiga landet har mycket små resurser att få fram hjälp till mera avlägsna trakter.

Vi har lyckats få kontakt med de flesta av våra nepalesiska kolleger. Vi är glada över att de är i trygghet. Samtidigt sörjer vi med dem, för många av dem har förlorat sina närmaste och sina hem. Deras tid går åt till att hjälpa andra, att röja upp i störtade byggnader och över huvud att klara sig i denna speciella situation. De är tvungna att tillbringa nätterna i tält, och nätterna är kalla och regniga denna årstid i Nepal. Det tar alltså en tid tills våra samarbetsorganisationer kommer igång igen.

I detta skede behöver Nepal katastrofhjälp. Många organisationer har beredskap för detta, t.ex. Röda Korset. I katastrofsituationer är speciellt barnen mest utsatta. Enligt UNICEF är nästan en miljon barn i behov av snabb humanitär hjälp:

Vi kartlägger för tillfället situationen för våra samarbetspartner. Vi klarlägger fadderbarnens situation genast när våra samarbetspartner är funktionsdugliga och det är möjligt att komma till byarna. Katastrofhjälp behövs genast, men vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att stöda barnen och familjerna, återuppbyggnaden av infrastrukturen samt kontinuiteten i undervisningen. Nepal behöver hjälp ännu länge, och där är vi med. Våra samarbetspartner bedömer så snart som möjligt vem som behöver hjälp och hurudan.

Genom att bli månadsgivare kan du stöda vårt arbete i Nepal.