Nedskärningarna i utvecklingssamarbetet syns i besluten om projektunderstöd

Precis innan jul informerade utrikesdepartementet om besluten om statsunderstöd till projekt inom utvecklingssamarbetet våren 2016. Det har gjorts betydande nedskärningar i finansieringen av Finlands utvecklingssamarbete under de två senaste åren.  År 2015 ställdes ansökningsomgången för frivilligorganisationer in och härefter ordnas ansökningsomgångar endast vartannat år. Således var konkurrensen om de minskade ekonomiska resurserna hård under den avslutade ansökningsomgången.

Interpedia fick stöd för två projekt. I Etiopien fortsätter projektet med Berhan Lehetsanat -organisationen, där man främjar funktionsnedsatta barns utbildning med ett fortsatt projekt på två år. I Nepal börjar ett nytt gemensamt projekt tillsammans med en gammal samarbetspartner, organisationen Loo Niva Child Concern Group och en ny partner, organisationen Patan Community Based Rehabilitation som i huvudsak arbetar med frågor om funktionsnedsättningar. Nepals nya projekt fick direkt stöd ända till slutet av år 2020.

Under år 2017 fortsätter barnskyddets utvecklingsprojekt i Nepal tillsammans med Children and Women in Social Services and Human Rights (CWISH)- organisationen samt projektet för utbildning i västra Nepal tillsammans med Loo Niva. Vi ansökte om fortsatt finansiering för båda projekten med start år 2018, men det beviljades inte trots projektens goda resultat. Vår ansökan med vår långsiktiga etiopiska partner Maedot samt ansökningen med vår nya Bangladeshiska partner PHREB (Promoting Human Rights and Education in Bangladesh), fick också avslag. Inte heller Interpedias kommunikations- och globaluppfostringsprojekt beviljades finansiering.

Förutom att stöda barnskyddet i Nepal främjar CWISH även barns rättigheter genom att t.ex. stöda barnarbetares skolgång samt deras återvändning tillbaka till sina familjer. Maedot främjar utbildning och livsmedelsförsörjning för barn i en sårbar ställning samt utvecklar deras vårdnadshavares försörjningsmöjligheter. PHREB i sin tur främjar speciellt flickors utbildning och rättigheter i områden där flickors ställning är väldigt svag.  CWISH:s, Maedots och PHREB:s viktiga arbete fortsätter nu tills vidare i mindre skala med stöd av månadsgivare och vi fortsätter med att söka extern finansiering.

”Kvaliteten på de projekt vi sökt finansiering för var god, så orsaken till att så många projekt fick avslag är framförallt de påtagliga nedskärningarna i resurserna för utvecklingssamarbete. Också övergången till att ordna ansökningsomgångar vartannat år inträffade för Interpedias del i en besvärlig tidpunkt då två bra projekt i Nepal redan fått finansiering för året 2017, och enligt den tidigare tidtabellen hade vi sökt fortsatt stöd för dem först på våren 2017. Det är svårt att i detta skede få fortsatt finansiering för dessa projekt och år 2018 är vi nu tvungna att ha en åtminstone ett års paus”, konstaterar Ilona Kalliola, Interpedias chef för utvecklingssamarbete. Besluten visar tydligt att tonvikten fortfarande läggs på projekt som främjar ställningen för funktionsnedsatta och två av våra projekt inom det området fick också finansiering. Under de kommande åren kommer det privata stödets betydelse för såväl Interpedia som för hela projektfältet att fortsätta växa, och utan månadsgivare blir många barn utan de möjligheter som utbildning medför.

Understöd Interpedias utvecklingssamarbete som månadsgivare eller fadder

Nedskärningarna i utvecklingssamarbetet syns i besluten om projektunderstöd