Testamentsgåva till Interpedia

Jag vill lämna efter mig möjligheten till en lycklig barndom

Genom ett testamente kan du donera pengar till en verksamhet som står för likadana värderingar som du.

Du kan välja att testamentera antingen till utvecklingssamararbete i ett specifikt land som ligger dig varmt om hjärta, eller till Interpedias arbete i allmänhet. Om du väljer det senare alternativet går din donation till det området där det behövs mest. Om du väljer att donera för ett visst ändamål hjälper vi dig gärna med att utforma din önskan så att den motsvarar din vilja och dina förväntningar.

Varför ett testamente, och hur går det till?

Bröstarvingar har alltid rätt till sin del av arvet, det vill säga hälften av egendomen. Om det inte finns några bröstarvingar och ett testamente inte är skrivet blir hela egendomen i statens ägo.

Allmännyttiga föreningar såsom Interpedia är befriade från att betala arvsskatt. Detta betyder att allt som testamenteras till oss stöder vår verksamhet, utan avdrag.

En testamentsgåva kan vara hur stor eller liten som helst. Förutom att du kan testamentera pengar, kan även fastigheter testamenteras.

Testamentet måste vara utformat på ett visst sätt och uppfylla vissa formkrav, detta kan exempelvis din bank eller en jurist hjälpa dig med. På detta sätt försäkrar du dig om att dina önskningar uppfylls då de verkställs.

Ett testamente är din privatsak, vilket betyder att du som upphovsman har rätt att göra ändringar i ditt testamente när som helst.

Donation till Interpedia?  

Interpedia arbetar för barnens rättigheter i sju olika länder, där våra lokala samarbetspartner implementerar våra samarbetsprojekt. I centrum för vårt arbete står barnens rätt till utbildning, rätten till en trygg uppväxtmiljö och rätten till att vara barn. Alla barn har rätt till en lycklig barndom. Det största hindret för att kunna förverkliga detta för barnen i våra samarbetsländer är fattigdom och allt vad det innebär.

Förändringen från svår fattigdom och hopplösa förhållanden till ett drägligt liv där de mänskliga rättigheterna är uppfyllda sker sakta men säkert, ett barn i taget. Varje liten donation hjälper oss i vårt långsiktiga arbete för att minska fattigdomen i världen.

I vårt arbete förenas det människonära arbetet på gräsrotsnivå med professionell planering

Verksamhetsledaren för Maedot, som är en av vår samarbetsorganisation i Etiopien, berättade oss om en pojke, vars mamma sökte hjälp hos dem. Pojken var undernärd, han hade inga skor, han hade ingenting. Pappan var död och mamman var sjuk. Ingen trodde att denna pojke någonsin skulle få gå i skola. Vi kunde ändå hjälpa honom och i dag är pojken 21 år gammal och studerar till läkare på Mekele universitet. När han får examen vill han hjälpa dem som är allra fattigast.

Mera information om gåvotestamenten kan du få via telefon eller e-post:

kummi@interpedia.fi
(09) 2727 0630