Frågor om fadderskap

Frågor om månadsgivande och fadderskap

Bekanta dig med Fadderns handbok, de etiska reglerna för Interpedias fadderverksamhet och frågor om månadsgivande och fadderskap på denna sida. Om du har fortfarande frågor, ta då kontakt kummi@interpedia.fi eller 09 2727 0630 (må-fr 10−15). Vi hjälper gärna!

1. Hur används stödet från faddrarna och månadsgivarna?

Stödet från månadsgivarna och faddrarna används till skolgångskostnader för de barn som omfattas av stödet och till att utveckla utbildningens kvalitet och utbildningssystemet. Därtill stöds förverkligandet av barnens rättigheter via påverkansarbete och förstärkning av barnskyddet. Stödet från givarna är en viktig del av finansieringen av Interpedias utvecklingssamarbete.

2.  På vilket sätt skiljer sig fadderskap från månadsgivande?

Stödet från både faddrar och månadsgivare används till att stödja alla barn som deltar i programmet för att barnen inte ska utsättas för ojämlik behandling. Både faddrarna och månadsgivarna får ett nyhetsbrev från programmet två gånger om året. Faddrarna får dessutom hälsningar från sitt namngivna fadderbarn och om de så önskar kan de skicka till exempel brev eller fotografier till barnet.

3. Går pengarna från faddern direkt till fadderbarnet?

Bidragen från både faddrar och månadsgivare används till att stödja hela programmet. På det sättet kan så många barn som möjligt dra nytta av stödet. Alla barn i fadderprogrammet får del av fadderstödet oberoende av om de har en personlig fadder.

4. Kan faddern hålla kontakt med sitt fadderbarn?

Det är möjligt, men inte nödvändigt, att hålla kontakt med sitt fadderbarn. Faddern kan exempelvis glädja barnet med ett brev eller ett kort då och då. Brevet kan också adresseras till alla barn i fadderprogrammet. Faddern får hälsningar från fadderbarnet i princip minst en gång om året, vanligen två gånger om året.

5. Är det möjligt att få fadderbarnets personliga kontaktuppgifter av Interpedia?

För att barnens rätt till integritet ska bevaras lämnar Interpedia inte ut barnens adressuppgifter till faddrar.

6. Hur går det för fadderbarnet om faddern slutar eller glömmer att betala sin fadderavgift?

Alla barn i fadderprogrammen får ett likvärdigt stöd oberoende av om ett enskilt barns fadder betalar sin avgift. På längre sikt lider dock hela programmet om fadderavgiften blir obetald. Därför är det viktigt att faddern meddelar Interpedia så fort som möjligt om det av någon orsak blir omöjligt att fortsätta som fadder.

7. Kan jag sända fadderbarnet presenter eller göra en extra inbetalning?

En fadder kan sända små presenter till ett enskilt fadderbarn, men postpaketen kommer fram till kontaktländerna med varierande framgång. Som fadder kan du även göra en extra inbetalning som Interpedia sedan förmedlar till partnerorganisationen och organisationen skaffar å dina vägnar en liten present. Du kan komma ihåg fadderbarnet till exempel på en bemärkelsedag med ett vykort eller någon annan hälsning.

För att barnen i fadderprogrammet inte sinsemellan ska hamna i ojämlik ställning styrs bara en del av större inbetalningar till ett enskilt fadderbarn och resten går till alla barn i fadderprogrammet. Den extra inbetalning du gör för hela fadderprogrammet går till nytta och nöje för alla barn som deltar i programmet. En extra inbetalning kan göras här eller genom att betala in ett extra belopp på Interpedias konto, Nordea FI32 2452 3800 0003 69 eller OP FI76 5780 3820 0720 63. I betalningens meddelandefält ska du skriva till vilket program du vill att pengarna används.

8. Kan jag publicera mitt fadderbarns uppgifter på webben?

Fadderbarnet har rätt till integritet och därför ska fadderbarnets uppgifter, foton eller brev inte publiceras på internet eller i andra kanaler. Barnet ska skyddas på alla tänkbara sätt.

9. Vem sköter fadderbarnsprogrammet i partnerskapslandet?

Interpedia har inte egen personal utomlands utan lokala partnerorganisationer i våra samarbetsländer ansvarar för verksamheten. Våra partnerorganisationer känner de lokala omständigheterna och behoven bäst och kan arbeta under rådande förhållanden. Interpedia håller nära kontakt med partnerorganisationerna och gör regelbundna uppföljningsresor till de olika länderna.

Stöd vårt arbete

Läs mer