Donation på bemärkelsedagen

Med en donation på bemärkelsedagen kan du stöda mindre bemedlade barn i Interpedias partnerskapsländer.

Som gåvomottagare kan du önska att dina vänner gör en donation till barnen som erhåller stöd av Interpedia. Med hjälp av donationerna får allt flere barn möjlighet att gå i skola och få ordentlig undervisning. Interpedia stöder barnens rättigheter i  sju partnerskapsländerna: Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Olika möjligheter att göra bemärkelsedagsdonationer

  • Gör en donation direkt på Interpedias nätsidor och i tilläggsuppgifterna skriva in namnet på dagens hjälte, eller någon annan överenskommen text, så att vi vet att donationen ingår i bemärkelsedagsinsamlingen.
  • Du kan önska att dina vänner köper en etisk gåva i Interpedias gåvobutik.
  • Man kan också göra donationen direkt på Interpedias konto FI32 2452 3800 0003 69 och i fältet för information skriva in namnet på dagens hjälte.

 

Tilläggsuppgifter om bemärkelsedagsdonationer

Frågor? Kontakta oss, vi häljper dig gärna. Vår kundservice betjänar per telefon må-fr kl 10-15 och per e-post kummi@interpedia.fi.