Donation på bemärkelsedagen

Med en donation på bemärkelsedagen kan du stöda mindre bemedlade barn i Interpedias partnerskapsländer. Som gåvomottagare kan du önska att dina vänner gör en donation till barnen som erhåller stöd av Interpedia. Med hjälp av donationerna får allt flere barn möjlighet att gå i skola och få ordentlig undervisning. Interpedia stöder barnens rättigheter i partnerskapsländerna.

Det finns olika möjligheter att göra bemärkelsedagsdonationer:

  • Man kan göra en donation direkt på Interpedias nätsidor och i tilläggsuppgifterna skriva in namnet på dagens hjälte, eller någon annan överenskommen text, så att vi vet att donationen ingår i bemärkelsedagsinsamlingen.
  • Du kan önska att dina vänner köper en etisk gåva i Interpedias gåvobutik.
  • Man kan också göra donationen direkt på Interpedias konto FI3224523800000369 och i fältet för information skriva in namnet på dagens hjälte.
  • Tilläggsuppgifter om bemärkelsedagsdonationer: kummi@interpedia.fi / 09 2727 0630