Bli företagsfadder

Vill ert företag understöda utbildningen av barn och förverkligandet av deras rättigheter?

välisivuBarnen med stöd av fadderprogrammet får gå i skola och för dem öppnar sig möjligheten till förändring. Interpedias företagsfadderskap är en värdefull gärning för en bra barndom.

I egenskap av fadder eller donator kan ni stöda barnens rättigheter och utbildning i följande länder:

 

Som företagsfadder gör du en bestående inverkan

Företagsfadderskapet ger

  • positiv image
  • möjlighet att investera i barn, dvs. i framtiden
  • en metod att realisera samhällsansvar

 

Företagsfadder får fadderdiplom, nyheter om fadderprogramet två gånger per år och synlighet på Interpedias webbplats.

 

Företagsstödets former

  1. företagsfadderskap 500 €/år
  2. företagsfadderskap 1000 €/år

Donera

Etiska gåvor

Bli företagsfadder