Bli företagsfadder

Bli företagsfadder! Vill ert företag understöda utbildningen av barn och förverkligandet av deras rättigheter? Interpedias företagsfadderskap är en värdefull gärning för en bra barndom.

Som företagsfadder gör du en bestående inverkan

välisivuBarnen med stöd av fadderprogrammet får gå i skola och för dem öppnar sig möjligheten till förändring.

I egenskap av fadder eller donator kan ni stöda barnens rättigheter och utbildning i sju länder: Bangladesh, Colombia, Etiopien, Indien, Nepal, Sydafrika och Thailand.

Företagsfadderskapet ger

  • positiv image
  • möjlighet att investera i barn, dvs. i framtiden
  • en metod att realisera samhällsansvar

Som företagsfadder får ni fadderdiplom, nyheter om fadderprogramet två gånger per år och synlighet på Interpedias webbplats.

Företagsstödets former

  1. Bli företagsfadder (500 € eller 1000€/år)
  2. Köp etiska gåvor
  3. Gör en engångsdonation

Bli företagsfadder