Globalfostran

Med vems röst? Synpunkter på etisk utvecklingskommunikation – video och läromedel för högstadiet och andra stadiets utbildning

Vad berättar bilderna? Är integritetsskyddet olika för olika människor? Hurdana bilder skapar medierna av utvecklingsländerna? Hur kommunicerar man etiskt?

Syftet med Interpedias material för undervisning i etisk kommunikation är att hos eleverna väcka tankar om bruket av bilder på och berättelser om barn och unga  i medierna, om integritetsskyddet och om de bilder som medierna skapar av utvecklingsländerna. Materialet vill också väcka elevernas intresse för de ungas vardag i utvecklingsländerna och verklighetens mångformighet. Det lyfter också fram barnens rättigheter, olika stereotypier och ojämställdheten i världen.

Undervisningsmaterialet utgörs av en video, som filmats i Nepal och berättar om det arbete som görs för barnarbetarnas rättigheter, och av läromedel som granskar integritetsskyddet, bildernas betydelse, de föreställningar som bilderna skapar och främjandet av barnens rättigheter.

Videon (Drömmen om ett Nepal utan barnarbete) och läromedlen på svenska:

Med vems röst?

Drömmen om ett Nepal utan barnarbete

Interpedias projekt för globalfostran Med vems röst? genomförs som en del av projekthelheten Frame, Voice, Report! (FVR) som koordineras av Fingo och genomförs med EU-stöd.

             

Video: Vad lärde jag mig idag?

I videon berättar barnen om sina skolor och om lärandets betydelse för framtiden.

Ämnet för projektet, som stöds av utrikesministeriet, är hur barn lär sig och hur viktigt det är att gå i skola, både i Finland och Nepal.

Vad lärde jag mig idag? – utbildningsmaterial för lågstadieskolor

Var och hur lär jag mig? Får alla barn i Nepal gå i skolan, på samma sätt som i Finland? De här frågorna och många fler får man fundera på genom Interpedias nya undervisningsmaterial som riktar sig till lågstadieelever.
Materialet består av praktiska övningar som hjälper eleverna att behandla tankar om lärande och utbildning som videon väcker. Av utbildningsmaterialet kan läraren själv forma varierande och olika långa lektionshelheter.

Vad lärde jag mig idag? -utbildningsmaterial

Bilaga:

Lasten kuvia/Foton av barn

 

Annorlunda dagar – Barns vardag i Nepal

Video: varje barn har rätt till familj och utbildning

”Min högsta önskan är att jag kunde få vara med min familj och vänner och att jag skulle få gå i skola”,berättar 12-åriga hemhjälpen Sarala på Interpedias video Annorlunda dagar. Videon berättar med hjälp av två barns historia om barnarbete och skolgång.

Interpedia har producerat kortfilmen Annorlunda dagar som filmats i Nepal hösten 2014, och som berättar om två 12-åriga nepalesiska barns vardag. Sarala arbetar som hemhjälp hos en familj i Katmandu, långt borta från sin familj som bor på landsbygden. Bikash i sin tur bor med sin familj på den bergiga landsbygden och går i skola.

Videon är en del av det projekt för global fostran som stöds av Utrikesministeriet.

Undervisningsmaterialet Annorlunda dagar för lågstadierna

Varför får inte alla barn gå i skola? Varför är många barn tvungna att arbeta i stället för att gå i skola?

De här frågorna behandlar man i undervisningsmaterialet Annorlunda dagar som grundar sig på en video med samma namn. Undervisningsmaterialet är uppbyggt av funktionella övningar med vilkas hjälp man kan behandla de tankar som videon väcker om barnens rättigheter.

Undervisningsmaterial

Bilaga:

Skolskylt på nepali

Foto till Sorteringsuppgift

Foto till Brevuppgift

 

Landspaketen

Hur leker barnen i Nepal? Vad äter man som morgonmål i en etiopisk familj? Var kan man hitta information om colombianska barns vardag?

Interpedias landspaket presenterar kulturerna i Nepal, Sydafrika, Indien, Etiopien, Colombia, Thailand och Kina samt hur människorna i de här länderna lever. Paketen lämpar sig för att arrangera olika temadagar och händelser och för att bli bekant med ländernas kultur. I varje paket har man samlat saker som kläder, böcker, leksaker, instrument och tyger från länderna i fråga.

Dessutom finns i paketet ett informationshäfte där man granskar varje lands historia, natur, kultur, näringar, familjeliv, utbildning och förhållande till Finland. Särskilt behandlas barnens situation och vardag i landet i fråga.

Landspaketen lånas ut till privatpersoner, skolor, daghem, studiekretsar och andra som behöver dem. För landspaketen debiterar vi en låneavgift på 50 €/80 € beroende på transportavstånd. Med avgiften täcker vi transportkostnaderna. Landspaketen levereras via Matkahuoltos lokala terminal. Ett paket väger 5–10 kg.

Tilläggsuppgifter om landspaketen ger Interpedias organisationsassistet per telefon 09-2727 060 eller per e-mail kummi(at)interpedia.fi.