Dagsverke

Dagsverksinsamling för skolor

Dagsverksinsamlingen är ett lätt sätt att i praktiken öva sig i global solidaritet. Eleverna deltar i dagsverksinsamlingen genom att arbeta i valfritt företag eller hushåll och ger lönen för arbetet till Interpedias insamlingsändamål.

Dagsverksinsamlingens intäkter går till det arbete som vår partnerorganisation gör för att förbättra barnarbetarnas ställning i Kathmandu. Om ni önskar, kan ni också välja något annat av våra insamlingsändamål.

Ni kan ordna dagsverksinsamlingen som ett enskilt evenemang eller kombinera den med en temadag eller fenomenvecka.

Att anordna en dagsverksinsamling

  • Välj insamlingsändamål
  • Planera dagsverksinsamlingen själv eller be om hjälp av Interpedia
  • Anmäl din skola eller klass via den elektroniska anmälningsblanketten
  • Vi sänder per e-post mer ingående anvisningar för deltagandet
  • Den rekommenderade lönen för dagsverket är 15 €
  • Skolan kan själv välja insamlingsdag

 

Vi hjälper gärna vid planeringen av dagsverksinsamlingen. Ta kontakt kummi@interpedia.fi eller 09 2727 0630 (må-fr 10−15).

Bild: Sami Sallinen


Intäkterna används till förmån för barnarbetarna

Uppskattningsvis över 20 000 barn arbetar i dåliga förhållanden som förmögna familjers hemhjälpar i huvudstaden Kathmandu. Interpedias nepalesiska partnerorganisation CWISH (Children and Women in Social Services and Human Rights) arbetar för att minska barnarbete genom att hjälpa barn som arbetar som hemhjälpar att återförenas med sina familjer och genom att se till att barnen har möjlighet att gå i skola.

Om ni önskar, kan ni också välja ett annat insamlingsändamål.

Gör dagsverksinsamlingen till en del av fenomenbaserad undervisning

I materialbanken för global fostran finns färdiga läromedelshelheter med temat barnens rättigheter. Materialet är lämpligt särskilt med avseende på läroplanens delområden K2 och K7 inom mångsidig kompetens.

Det finns två materialhelheter för grundskolans årskurs 1–6 och en materialhelhet för grundskolans årskurs 7–9, gymnasiet och andra stadiet, som innehåller flera korta övningar av vilka du kan forma lämpliga helheter för lektionen.

Vi hjälper gärna vid planeringen av lektionerna. Ta kontakt kummi@interpedia.fi eller 09 2727 0630 (må-fr 10−15).

Läs mer