Dagsverke

Interpedias dagsverksinsamling till förmån för att Kathmandus barnarbetare ska återförenas med sina familjer och återvända till skolan

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Nästan en tredjedel av alla barn i Nepal lever i fattigdom. Att trygga alla barns grundrättigheter är svårt och att använda barnsarbetskraft är vanligt. Speciellt sårbara är flickor, funktionsnedsatta och kastlösa barn.

 

Uppskattningsvis är det över 20 000 barn som arbetar under svåra förhållanden som hemhjälp för rika familjer i huvudstaden Kathmandu. Många av barnen har kommit till Kathmandu för att jobba från landsbyggden och på så vis blivit åtskilda från sina familjer.

Interpedias samarbetsorganisation CWISH (Children and Women in Social Services and Human Rights) arbetar med de barnarbetare som jobbar som hemhjälp. CWISH strävar efter att minska användandet av barnarbetskraft, återförena barnen med sina familjer och försäkra att de får möjlighet att gå i skolan.

Vad används dagsverksinsamlingen för?

Dagsverksinsamlingens intäkter kommer att användas för att trygga barns rättigheter till utbildning av god kvalitet för så många barn som möjligt som är i skolåldern och har fungerat som barnarbetskraft i Nepal.

Anmälning till dagsverksinsamlingen 

Interpedia har producerat kortfilmen Annorlunda dagar som filmats i Nepal hösten 2014, och som berättar om två 12-åriga nepalesiska barns vardag. Sarala arbetar som hemhjälp hos en familj i Katmandu, långt borta från sin familj som bor på landsbygden. Bikash i sin tur bor med sin familj på den bergiga landsbygden och går i skola.

 

 Information om Interpedia 

Interpedia är en icke-vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden finländsk medborgarorganisation som grundades 1974. Huvudmålet med verksamheten är att främja barnets rättigheter i enlighet med principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi arbetar för att alla barns rätt till en bra och trygg barndom ska förverkligas för så många som möjligt.

 

Mera information:

www.interpedia.fi

 

Kontaktuppgifter:

kummi@interpedia.fi / 09 2727 060