Thailand

ThaimaaInterpedias utvecklingssamarbete i Thailand

Thailand har utvecklats snabbt med industrialiseringen, men inkomsterna fördelas mera ojämnt än i övriga sydostasien. För de fattiga familjerna är det fortfarande svårt att komma i åtnjutande av basservice. I alla byar på landet finns inte skolor, och ofta behövs barnens insats i hushållsarbetet eller på odlingarna. De etniska minoriteternas barn är i en speciellt svag situation.

Utbildning

Vi arbetar för att barnen på den svårtillgängliga landsbygden skall ha tillgång till skolundervisning. Vi hjälper barn från fattiga familjer med skolavgifter samt med stödundervisning. De mest motiverade ungas studier för en yrkesexamen eller till universitetsexamen. Vi förstärker också familjernas och samhällets stöd för barnens studier.

 

Vår samarbetspartner i Thailand:

Project L.I.F.E. – En möjlighet till skolgång för barn från fattiga familjer