Colombia

KolumbiaInterpedias utvecklingssamarbete i Colombia

Barnens situation i Colombia har förbättrats under de senaste årtiondena, men den fattiga befolkningens barn lever fortfarande ofta i en otrygg omgivning. Våld, kidnappningar och väpnade rån är vanliga i landet. På grund av bristen på dagvårdsplatser är barnen på landsbygden ofta tillsammans med sina föräldrar i deras arbete ute på fälten eller i hemmet från det de är små. De fattiga familjernas barn kan t.o.m. bli helt utanför skolsystemet.

 

Utbildning av flickor

Vårt utvecklingssamarbete främjar utbildningen av flickor i Bogotá. Tillsammans med den lokala samarbetspartnern betalar vi flickornas terminsavgifter, skoluniformer och skolmaterial. Flickorna får också stödundervisning, eftermiddagsverksamhet, och för de äldre flickorna tilläggsundervisning som siktar på att de skall få ett arbete.

Vår samarbetspartners verksamhet i Colombia når varje år nästan 300 colombianska flickor, ger dem möjlighet till en lugn omgivning som bryr sig om dem, och en möjlighet till undervisning.

Vår samarbetspartner i Colombia:

Jardín de la Niña María – Utbildning och vård