Indien

Interpedias utvecklingssamarbete i Indien

Fastän Indiens ekonomi har vuxit snabbt lever majoriteten av befolkningen fortfarande i fattigdom antingen på landsbygden eller i storstädernas slum. Den snabba befolknings-tillväxten bromsar förbättringen av levnadsförhållandena för den fattigaste delen av befolkningen. Flickornas situation är svag och analfabetismen är fortfarande utbredd. Ett handikappat barn blir ofta övergivet av sina föräldrar.

Utbildning

I Indien betonas i utvecklingssamarbetet speciellt utbildningen av flickor, barn från slummen och övriga i en sårbar situation i de statliga skolorna. Vår lokal samarbetspartner arrangerar dessutom stödundervisning, yrkesutbildning och ett lugnt ställe att läsa läxorna för barnen. Många av barnen har förlorat sina föräldrar eller släktingar, och vi stöder också barnhemmens vardag.

Arbete för de handikappades rättigheter

Vi arbetar för att handikappade barn skall få leva i en omgivning där de blir omhändertagna. Vi stöder de barnhem som upprätthålls av våra lokala samarbetspartners. Där får barnen sakkunnig behandling, mat och vård. Handikappade barn får en möjlighet att studera på sin egen nivå i statliga skolor, i en alternativ skola eller yrkesskola. Föräldrarna får rådgivning beträffande barnens habilitering samt stöd för att övervinna de stigman som hänger samman med handikapp.

Våra samarbetspartner i Indien:

Delhi Council for Child Welfare – Utbildning för barn från Delhis slum

Families fo Children India – Stöd för skolgången för barnhemsbarn