Sydafrika

Koulupojat Etelä-Afrikassa

Interpedias utvecklingssamarbete i Sydafrika

Fastän Sydafrikas ekonomi har vuxit snabbt lever majoriteten av befolkningen fortfarande i fattigdom. Sydafrika är, vad gäller fördelningen av inkomsterna, ett av de mest ojämlika i världen, och arbetslöshets- och brottsiffror är höga. Problemen förvärras av AIDS som kräver stora ekonomiska och andra resurser i många familjer.

Familjestöd

För att barnen i de fattigaste familjerna skall ha möjlighet till skolgång och en trygg uppväxt stöder vi familjerna holistiskt i samarbete med våra samarbetsorganisationer. Barnen får bl.a. skolförnödenheter och skoluniformer och de mindre barnen kommer i dagvård. Familjerna får också hälsovård och hjälp med att skaffa identiteskort. För de vuxna arrangerar man skräddarsydd yrkesutbildning.

Hundratals familjer går genom programmet varje år och tiotals barnfamiljer med hjälp av Interpedias stöd. Med hjälp av det stöd de fått klarar sig dessa familjer bättre på egen hand.

Vår samarbetspartner i Sydafrika:

SA Cares for Life – samhällsbaserade stödprogram