Ett kort dokument om hur arbetet mot användningen av barnarbetskraft i Nepal framskrider

Som en del av informationsprojektet Med vems röst? filmade vi senaste höst Läs mer »


Interpedias utvecklingssamarbete fick utrikesministeriets projektstöd

Bland ansökningarna för medborgarorganisationernas utvecklingssamarbetsprojekt för år 2018 har vi från utrikesministeriet Läs mer »


Ilona Kalliola är Interpedias nya chef för utvecklingssamarbete

Från och med den 7 mars fungerar politcie magister Ilona Kalliola som Läs mer »


Rakhi förändrar samhällets syn på flickors värde

Rakhi är en ung kvinna som lever tillsammans med sin familj i Läs mer »


Sara Alanen är Interpedias nya chef för utvecklingssamarbete

Interpedias styrelse har utnämnt politices magister Sara Alanen till Interpedias nya chef Läs mer »


Nytt undervisningsmaterial för lågstadiet

Varför får inte alla barn gå i skola ? Varför måste många Läs mer »


Interpedias nya webbsidor

Välkommen till våra nya webbsidor! Sidorna är ännu under arbete, men vi Läs mer »


Globalfostransbesök och teckningstävling

Globalfostransbesök i Ylivieska, Kronoby och Nyslott Interpedias organisationsplanerare Minna Ala-Orvola och organisationsassistent Läs mer »