Ett barn har rätt till en bra barndom!

Aktuellt

27.10.2020 Blogg

På grund av de branta bergen kommer skolvägen för barnen i västra Nepal också i fortsättningen att vara lång och stenig, men vi kan påverka skolan: barnen förtjänar kvalitativ undervisning i en trygg och uppmuntrande miljö. Läs mer »

 

17.6.2020 Blogg

“Däremot överraskades jag, liksom många andra, av den globala coronapandemin. Den gjorde att min tid som volontär blev ganska speciell.” Läs mer »

 

29.4.2020 Blogg

Människan är en anpassningsbar varelse. Undantagsläget, som coronaviruset medfört, börjar småningom bli det nya normala. Läs mer »

 

17.4.2020 Nyheter

Utifrån de meddelanden vi fått sammanställde vi en lägesöversikt över Bangladesh, Sydafrika, Läs mer »