Ett barn har rätt till en bra barndom!

Aktuellt

4.12.2018 Blogg

DCCW:s mål är att främja varje barns utveckling till en självständig, aktiv och kunnig vuxen. Läs mer »

 

22.3.2018 Blogg

Det är nyttigt för både donatorerna och insamlarna att reflektera över vad som kännetecknar en etisk pengainsamling. För vilka ändamål är det förnuftigt att använda pengar och hurudan verksamhet styrs av god förvaltning? Läs mer »

 

11.12.2017 Blogg

”Att alla inte har det lika bra som vi”, ”Alla barn ska få växa”. Det här är bara några av de fina saker som barnen sade. Läs mer »

 

24.11.2017 Blogg

Utan vårdplats skulle barnen växa upp utan närvaro av en trygg vuxen när föräldern är på jobb. Läs mer »