Skoluniform åt flickorna i ett skolhem, Colombia

22,00

Description

Donera en skoluniform åt en colombiansk flicka

Med hjälp av din gåva får en flicka som bor på ett hem för flickor som drivs av Jardín de la Niña María (JNM) den egna skolans skoluniform. Flickorna som bor på hemmet går i skola i en närbelägen allmän skola och JNM ansvarar för deras skolkostnader. JNM erbjuder flickor som tidigare bott i otrygga förhållanden en trygg plats att växa upp på.

Situationen för de Colombianska barnen har förbättrats under de senaste årtiondena, men den fattiga befolkningens barn lever fortfarande ofta i en otrygg omgivning. Våldsamheter, kidnappningar och väpnade rån är vanliga i landet.

 

När du beställt produkten kan du printa ut tack-kortet nedan eller eventuellt anteckna i beställningens kommentarfält om du vill ha kortet per post.

Du kan printa ut eller ladda kortet här

Bli månadsgivare eller fadder

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete och fadderverksamhet i Colombia