Hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning, Etiopien

30,00

Description

Donera hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning i Etiopien

Med hjälp av din gåva stöder vi barn som har en funktionsnedsättning med de hjälpmedlen hon/han behöver. Interpedias samarbetsorganisation Berhan Lehetsanat kartlägger barn med funktionsnedsättningar i Etiopien och stöder dem med bl.a. hjälpmedel. Glasögon, fotstöd, stödkäppar eller andra typer av hjälpmedel kan ge barnet möjlighet att gå i skolan eller underlätta barn med svåra funktionsnedsättningars möjlighet att bo hemma.

När du beställt produkten kan du printa ut tack-kortet nedan eller eventuellt anteckna i beställningens kommentarfält om du vill ha kortet per post.

Du kan printa ut eller ladda kortet här

Bli månadsgivare eller fadder

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete och fadderverksamhet i Etiopien