Fysioterapeutstöd åt barn med funktionsnedsättning, Nepal

30,00

Category: Tags: ,

Description

Fysioterapeutstöd åt barn med funktionsnedsättning i Nepal

Med hjälp av din gåva får ett barn med funktionsnedsättning som bor under svåra förhållanden på den svårtillgängliga landsbygden stöd av en ambulerande terapeut. Fysioterapeuten bedömer barnets hälsotillstånd och behov av hjälpmedel. Fysioterapin stöder barnets möjligheter att bo hemma och gå i skola. Målsättningen är att förbättra barnets prestanda och rörlighet med hjälp av rådgivning och övningar. Barnet och familjen får rådgivning beträffande utvecklingen av rörligheten hos barnet.

I Nepal ser man sällan personer med funktionsnedsättning i samhället. På grund av stigman och skammen hålls barnen undangömda, och de får inte den vård och habilitering de behöver. Interpedias samarbetsorganisation Patan CBR´s målsättning är likvärdiga rättigheter, möjligheter och värdighet för personer med funktionsnedsättning. Patan CBR arbetar på det svårtillgängliga bergsområdet söder om Katmandu för barn med funktionsnedsättning.

När du beställt produkten kan du printa ut tack-kortet nedan eller eventuellt anteckna i beställningens kommentarfält om du vill ha kortet per post.

Du kan printa ut eller ladda kortet

Bli månadsgivare eller fadder!

Läs mer on Interpedia utvecklingssamarbete och fadderverksamhet