Kampanjen #Adoptionsglädje utvidgas i år till de övriga nordiska länderna

Kampanjen #Adoptionsglädje infaller 11–17.3.2019 och arrangeras nu tredje året i rad. Kampanjen synliggör ögonblick ur adoptivfamiljernas vardag i sociala medier. Samma vecka firas även de adopterades dag den 13 mars.

“Adoptionsglädjen är för mig en dubbel glädje. Jag tänker att jag har två födelsedagar. Den första födelsedagen gav mig livet. Den andra födelsedagen är dagen då jag kom till Finland. Den är också en viktig årsdag för mig och värd att firas! Dubbel glädje får jag också av min mångkulturella bakgrund. Jag är stolt över att jag föddes i Etiopien. Likaså är jag stolt över min finskhet.“

  • Adopterad vuxen

 

Syftet med kampanjen är att uppmuntra alla vars liv berörs av adoption – adopterade i olika åldrar, adoptivföräldrar och mor- och farföräldrar och adoptivfamiljernas närstående – till att dela vardagens glädjestunder i sociala medier under hashtaggen #adoptionsglädje eller på finska #adoptionilo. I år utvidgas kampanjen också till de övriga nordiska länderna. #Adoptionjoy sammanför alla de nordiska ögonblicken av adoptionsglädje.

Adoption är ett sätt att bilda familj och ger barnet en ny chans till en bestående familj. Adoptivföräldraskapet är ett speciellt föräldraskap och på samma gång ett vanligt föräldraskap i barnfamiljens vardag.

”Det är viktigt för mig att ha vänner omkring mig, i deras sällskap kan du vara dig själv och ni har en viss förståelse för varandras bakgrund. Vänskapsrelationer kommer och går, det hör till livet, men de här relationerna består oberoende vad som händer

  • Adopterad ungdom, 17 år


En gång kom jag till gården och började göra snöarbeten. Pojken lekte inne med sin kamrat
och sade till honom: “Det där är min pappa – det där är bergsäkert min pappa!”.

Jag är stolt över att få vara pappa!

  • Adoptivpappa

 

I fjol adopterades 52 barn till Finland från utlandet. Därtill får årligen cirka 30 barn som föds i Finland ett hem genom adoption.

Fastän stödet till adoptivfamiljerna och adoptionskunnandet inom tjänsterna fortfarande behöver utvecklas, anpassar sig största delen av de adopterade väl och adoptivfamiljerna lever i allmänhet ett helt vanligt vardagsliv med alla dess glädjeämnen och utmaningar.

– Ett tryggt och bra land för adoptivbarnet är ett land som är bra för alla barn, konstaterar aktörerna bakom kampanjen.

Kampanjen är ett samarbete mellan Adoptivfamiljer rf, Helsingfors stads adoptionsarbetsgrupp, Interpedia rf, Rädda Barnen rf och Våra Gemensamma Barn rf. Närmare information om kampanjen i sociala medier finns på Adoptivfamiljer rf:s webbsidor.

”Adoptionsresan, med allt vad den innebar, var ett stort äventyr och drömmarnas uppfyllelse. All spänning var som bortblåst då vi fick honom i vår famn. Kvar fanns bara förundran, lycka, kärlek. Vår lilla familj. ’Kan du tro att han är vår?’ ’Hur kan han vara så här underbar?’ Frågade vi varandra och vi frågar fortfarande.”

  • Adoptivfamilj som nyligen återvänt från adoptionsresan


”Han betyder förfärligt mycket för mig. Jag är hans mormor och jag njuter av varje stund
med honom. Det har ingen betydelse att han är adopterad, han är mitt barnbarn.”

  • Adoptivmormor

 

 

Vi hjälper gärna företrädare för media att hitta adoptivfamiljer eller adopterade för intervju. Närmare information och intervjuförfrågningar:

Lotta Ventelä, kommunikations- och organisationssekreterare, Adoptivfamiljer rf, tfn 045 233 0430
Marja Utela, informatör, Interpedia rf, tfn 050 414 1452
Anja Wikstedt, adoptionskurator, Våra Gemensamma Barn rf, tfn 050 3782 462
Carita Päivänen, kommunikationschef, Rädda Barnen rf, tfn 040 535 8221
Aulikki Haimi-Kaikkonen, ledande socialarbetare, Helsingfors stads adoptionsarbetsgrupp, tfn 040 4874633