Interpedias utvecklingssamarbete fick utrikesministeriets projektstöd

Bland ansökningarna för medborgarorganisationernas utvecklingssamarbetsprojekt för år 2018 har vi från utrikesministeriet fått understöd för två projekt: ett i Nepal och ett i Etiopien.

Rätt till utbildning: Utveckling av skoladministrationen och utbildningspolitiken i Nepal

Projektet att utveckla skoladministrationen i Nepal förverkligar vi i samarbete med Loo Niva Child Group i området Dadeldhura i västra Nepal under åren 2019 – 2022.

Länet Dadeldhura är ett av de minst utvecklade områdena i Nepal och där förekommer mycket diskriminering gentemot flickor, etniska minoriteter och kastlösa, vilket försvårar skolgången för personer som tillhör någon av dessa grupper. Vi har redan tidigare tillsammans med Loo Niva med framgång utvecklat grundutbildningen i Dadeldhuras grundskolor genom att utbilda barn, lärare, föräldrar och lokala myndigheter beträffande barnens rätt till utbildning, samt en kvalitativ och barnvänlig skolmiljö. Man har också förbättrat barnens deltagande genom att grunda barnklubbar.

Projektet främjar en bättre utbildningspolitik i provins nr 7 i Nepals förnyade adminstrativa struktur, samt i två av områdets kommuner, genom att utbilda lokala beslutsfattare. Den goda praxis som tidigare utvecklats sprids, och samtidigt förstärks områdets civila samhälle beträffande utbildningsfrågor. Dessutom har projektet som målsättning att förbättra inlärningsresultaten i området och minska antalet barn som slutar skolan i förtid.

Dadeldhura

Träff i en skola i Dadeldhura

En trygg och rättvis livsmiljö för barn som har en funktionsnedsättning i Etiopien

I Etiopien fortsätter Interpedias och  Berhan Lehetsanat organisationens  arbete till förmån för barn med funktionsnedsättning under åren 2019 – 2022 i områdena Bishoftu (Debre Zeit) och Dukem. Målsättningen med projektet är att förbättra välmåendet för barn som har en funktionsnedsättning och deras familjer.

I Etiopien är funktionsnedsättningar fortfarande en stor orsak till att man blir socialt och ekonomiskt utstött ur samhället. Ända från år 2008 har Berhan Lehetsanat och Interpedia arbetat i 12 stadsdelar i Bishoftu för att de funktionsnedsatta barnens rättigheter skall förverkligas. Vi har direkt nått mera än 800 barn som har en funktionsnedsättning, gjort det möjligt för mera än 450 barn att få rehabilitering, och nästan 700 barn får anpassad utbildning. Också administrationens och samhällets kapacitet beträffande dessa frågor har förstärkts.

Det fortsättningsprojekt som startar i början av år 2019 siktar speciellt på de två sista stadsdelarna i Bishoftu samt tre stadsdelar i Dukem och dessutom utvecklar man tjänststyrningssystemet för barn med funktionsnedsättning.

Etiopia kummilapsi

I Interpedias och Berhan Lehetsanas projekt som nu avslutas fick bl.a. Habtamu ( till höger ) sin klumpfot korrigerad.

 

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Nepal

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Etiopien

Vill du påverka de här barnens liv genom att bli månadsgivare? Läs mer