Interpedias arbete under coronavirusepidemin

Den undantagssituation som coronaviruset medför syns även hos oss på Interpedia.  Vi följer myndigheternas anvisningar och deltar med alla vederbörliga medel för att förhindra att viruset sprids.

Vi försöker dock fortsätta vårt arbete så normalt som möjligt, huvudsakligen på distans och genom att ha jour på kontoret med minsta möjliga personal. Vi har inhiberat alla adoptionstjänstens infoträffar åtminstone till slutet av april. Vi informerar om eventuella förändringar omedelbart både på vår webbplats och direkt till våra kunder.

För oss är personliga möten med de adoptionssökande mycket viktiga men i denna situation ber vi er vara i kontakt via telefon, e-post eller Skype. Situationen väcker säkert många frågor så vi uppmanar er att ta kontakt med låg tröskel.

Rese- och flygrestriktionerna ändras fortfarande dagligen. I går gav regeringen följande riktlinjer om resandet:

Med tanke på folkhälsan och hälsosäkerheten inleds förberedelser för att stänga Finlands gränser med en snabb tidtabell med iakttagande av internationella förpliktelser. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snart som möjligt, med undantag av finska medborgares och i Finland bosatta personers återresa. Finska medborgare och personer bosatta i Finland ska inte resa utomlands. För finländska turister rekommenderas omedelbar återresa till Finland. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt.

Kurirposten (bl.a. DHL) fungerar tills vidare, vi kan alltså sända handlingar, men handläggningstiderna kan bli längre. Största delen av våra kontaktländer begränsar nu persontrafiken och det sker ändringar och begränsningar i myndigheternas verksamhet. Allt detta inverkar till exempel på adoptionsresornas tidtabeller. Vi bedömer kontinuerligt situationen tillsammans med våra samarbetspartner och vi håller kontakt med de adoptionssökande som ändringarna berör.

Vi följer läget i alla våra kontaktländer och vi håller aktivt kontakt med våra kontaktpersoner, med våra samarbetspartner och med Finlands ambassader.

Inom vårt utvecklingssamarbete fortsätter arbetet oförändrat på distans. Utrikesministeriets projektunderstöd för utvecklingssamarbete som beviljas medborgarorganisationer kan nu sökas och vi färdigställer som bäst projektansökningar i samarbete med våra etiopiska och nepalesiska partner.

Vi önskar hälsa och kraft åt alla!