Interpedias arbete under coronapandemin

Vårt jobb på Interpedia fortsätter så normalt som möjligt. Personalen jobbar till stor del på distans, men under vardagar dejourerar vi också på kontoret. Adoptionstjänsten hanterar adoptionsansökningar och uppföljningsrapporter normalt. På grund av coronaviruset har vi ställt in alla vårens informationsmöten, också under maj och juni. Vi planerar att ordna vissa av informationsmötena elektroniskt så att det går att delta på distans. Mera Information om detta kommer så snart som möjligt. Stöd och information får ni just nu genom att bestämma möten på distans med de adoptionsansvariga.

Interpedias utvecklingssamarbete lämnade i slutet av mars in tre projektansökningar till Utrikesministeriet i Finland, två för projekt i Nepal och ett för projekt Etiopien.

Undantagstillståndet påverkar våra internationella samarbetspartners både inom adoptionstjänsten och utvecklingssamarbetet. Adoptionsresor och utvecklingssamarbetets projektarbeten skjuts upp. Våra fadderkontakter anpassar just nu sitt stöd eftersom många skolor är stängda. De sprider kunskap om coronaviruset och hur man förebygger detta, stöder familjer och försöker i mån av möjlighet utveckla distansstudier.

Vi följer hela tiden med läget i alla våra kontaktländer och är ständigt i kontakt med våra kontaktpersoner och samarbetspartners.

I våra kanaler på sociala medier kan ni följa med våra samarbetspartners hälsningar från runt om i världen.

Vi sitter alla i samma båt och står inför ett gemensamt problem.

Vi vill önska er alla en glad påsk!

Interpedia i Facebook, Twitter och Instagram