Interpedia fick tio kvotplatser för ansökningar till Thailand

Vi fick nyligen information om storleken på årets ansökningskvot till Thailand. Interpedia har under 2019 tio kvotplatser för ansökningar vilket är mer än i fjol. Året har också börjat livligt för de thailändska adoptionerna, vi har hittills redan fått tre barnbesked.

Det finns nu gott om plats i kvoten, sålunda tar vi gärna emot nya sökande till Thailand. Vår kontakt Department of Children and Youth dvs. DCY är Interpedias långvariga samarbetspartner och samarbetet fungerar bra. Den thailändska ansökningskvoten gäller barn i åldern 0–4 år. Kontakten passar äkta par, barnfamiljer och också ensamsökande i begränsad utsträckning.

Utöver kvotansökningar kan ansökningar beträffande barn med svårare särskilda behov eller barn äldre än fyra år sändas till kontakten utanför kvoten.

DCY har en officiell uppskattning av väntetiden som för närvarande är cirka två år. Under den senaste tiden har väntetiden varierat mellan ett och ett halvt år och två och ett halvt år. Barnen som kommit till Finland har varit 1,5–5 år gamla.

Adoptionsansvariga Eija Kiiskinen ger närmare information om adoptioner från Thailand: eija.kiiskinen(at)interpedia.fi, tfn 050 469 9911911.

Läs mer om adoptioner från Thailand

Adoptionsstatistik

Barnbesked

Infoträffarna