Interpedia avslutar adoptionssamarbetet med Etiopien

Adoptionsverksamheten i Etiopien har genomgått stora förändringar under de senaste åren. De internationella adoptionerna har minskat till nästan en tredjedel på några år. Den etiopiska lagstiftningen förutsätter att de adoptionstjänstorgan som verkar i landet ska upprätthålla ett landskontor där. För Interpedia är det ekonomiskt ohållbart att upprätthålla ett dyrt landskontor i dagens läge, så vi var tvungna att fatta det tunga beslutet att dra in landskontoret. Därmed upphör också de av oss förmedlade adoptionerna från Etiopien till Finland.

Relationerna till vårt långvariga samarbetsland kommer emellertid att leva vidare, eftersom utvecklingssamarbetet och fadderverksamheten fortsätter som förut. Vi följer också fortsättningsvis med adoptionslägets utveckling i landet och deltar i diskussioner om Etiopien inom nätverket EurAdopt. De klienter som önskar tjänster efter adoptionen kan också vända sig till oss på samma sätt som tidigare.

 Ytterligare information: chef för adoptionstjänsten Salla Hari, tfn 040-500 8309