Kina-info

Välkommen till Interpedias kontor på informationstillfälle om Kina, torsdagen den 28 november kl.15-17. Vi kommer att gå genom hur adoptionsprocessen i Kina ser ut och aktuell information om programmet för specialbehov (special needs program).

Infotillfället riktar sig till sökande som är i olika skeden av adoptionsprocessen. Också sökande som funderar på Kina som kontaktland är mycket välkomna.

Infotillfället ordnas på finska, men man får gärna ställa frågor på svenska.

Anmälningen sker genom att fylla i blanketten nedan, sista anmälningsdagen är 26.11.2019.

Anmälningsform 3

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.