Adoptionsinfo på svenska (på distans)

Tisadg 20.10 kl.16-17:30 via Cisco Webex Meetings.

Funderar du på att påbörja en adoptionsprocess eller har du redan börjat adoptionsrådgivningen? Är du i det skedet att du ska välja kontaktland? Funderar du på hur situationen i Interpedias olika kontakländer ser ut just nu?

Infon passar dem som är i början av adoptionsprocessen och dem som redan påbörjat processen och är intresserade av aktuella nyheter om Interpedias kontaktländer.

Vi skickar tilläggsinformation och instruktioner angående användningen av Cisco Webex till alla som anmält sig till infon. Innan själva infon får alla som anmält sig också en länk via vilken det går att ansluta sig till Webex-mötet. Det går bra att ställa frågor på förhand i samband med anmälningen. Under själva infomötet går det också att ställa frågor antingen via chat funktionen eller via mikrofonen så att alla deltagare hör. Det är möjligt att logga in till Webex med bara förnamn eller initialer som användarnamn, vilket gör att de andra deltagarna inte får information om vem som deltar i mötet.

Anmälningen börjar i augusti.