Ett kort dokument om hur arbetet mot användningen av barnarbetskraft i Nepal framskrider

Som en del av informationsprojektet Med vems röst? filmade vi senaste höst i Nepal dokumentet Drömmen om ett Nepal utan barnarbete om arbetet mot användningen av barnarbetskraft och resultaten i Nepal.

Det är möjligt att påverka förverkligandet av barnens rättigheter!

Antalet barnarbetare har minskat och deras förhållanden har förbättrats. Förändringen har krävt mycket arbete och en avgörande faktor i förbättringen har varit Nepals medborgarsamhälle.

För dokumentet intervjuade vi ett flertal påverkare inom organisationer, före detta och nuvarande barnarbetare, barnarbetarnas arbetsgivare, politiska påverkare, barnrättsaktivister samt lärare och kuratorer i skolor där det finns många barnarbetare.

 

Interpedias projekt: Med vems röst? Synpunkter på etisk utvecklingskommunikation söker nya sätt att rapportera om barn i en sårbar situation samt tar fram det sydliga medborgarsamhällets arbete för att minska på användningen av barnarbetskraft. Med vems röst? är en del av projektet Frame, Voice, Report! (FVR) som finansieras av EU och koordineras av Fingo.

Mer information om Frame, Voice, Report!

Med vems röst? Tankar kring utveckling och etisk kommunikation

Läs mer om Interpedias utvecklingssamarbete i Nepal

Vill du påverka de här barnens liv genom att bli månadsgivare? Läs mer

 

      

 

Detta dokument är producerat med finansiellt stöd av Europeiska unionen. För dokumentets innehåll svarar stödtagaren och det kan inte under några omständigheter anses spegla Europeiska unionens ställningstagande.