Det här året har hittills 26 adoptivbarn kommit till Finland genom Interpedia

Vi kan skicka nya ansökningar till alla våra kontakländer

Interpedias adoptionstjänst har haft en livlig och arbetsfylld sommar. Under tiden 1.1-20.8.2017 har 26 barn anlänt till Finland genom Interpedia. Barnen har varit 0-6 år gamla, största delen har varit under 3 år. Flest barn har kommit från Sydafrika (12) och Colombia (5). Bland de barn som kommit till Finland i år finns också det första barnet från vår nya kontakt i Taiwan.

”Situationen för Interpedias adoptionstjänst ser för tillfället bra ut och vi tar gärna emot nya sökanden till alla våra kontaktländer” berättar Salla Hari som är chef för adoptionstjänsten.

Just nu samarbetar Interpedia med Bulgarien, Colombia, Indien, Kina, Sydafrika, Taiwan och Thailand.

I en del av kontaktländerna måste de sökande vänta på sin tur att få skicka sin ansökan från Finland och i en del kan de sökande skicka sin ansökan direkt. Väntetiderna varierar mycket, från några månader till flera år, beroende på bl.a. hurudana barn som blir fria för adoption och vilken beredskap de sökande har. Adoptionsprocesserna är idag väldigt skräddarsydda och att jobba med adoptioner innebär att försöka förverkliga ett så bra möte mellan barnets behov och familjens resurser som möjligt

”Hur väl man än har förberett sig mentalt för barnbeskedet kan det ändå bli en chock när det väl kommer. Stunden är så ofattbar och hela väntetiden och osäkerheten som man känt under processen försvinner direkt” berättar en adoptionssökande som precis har fått barnbesked.

Som ett nytt alternativ bland Interpedias kontakter finns nu Indiens databassystem, dvs. Carings, basprogram. Hittills har vi fungerat endast genom Carings special needs program.

Barn som anlänt till Finland genom Interpedia år 2017:

Bulgarien Colombia Indien Kina Sydafrika Taiwan Thailand Sammanlagt
2017 5 3 4 12 1 1 26

 

Adoptionsstatistik