Delta i utvecklingssamarbetets kundnöjdhetsenkät!

Vi vill utveckla vår verksamhet inom fadder- och månadsgivarstöden.

Vi kommer därför att göra en mätning av utvecklingssamarbetet genom en kundnöjdhetsenkät. Den föregående enkäten gjordes 2017 och vi fick ungefär 40 svar.

Nu strävar vi till att motta 100 svar från våra stödjare.

Delta och hjälp oss att nå vårt mål!

Enkäten kan besvaras 1.6–31.7.2020. Bland dem som uppgett sina kontaktuppgifter lottar vi ut två presentkort på 50 € till S-gruppens affärer. Dragningen i lotteriet sker senast 7.8 och vinnarna meddelas personligen.

Du kan svara på enkäten om du är Interpedias månadsgivare, fadder eller rörliga givare.

Enkäten innehåller 25 flervalsfrågor. Det tar endast några minuter att besvara dem. Därtill är det möjligt att med egna ord ge respons på vår verksamhet.

Alla svar behandlas anonymt. Vi sätter stort värde på din ärlighet för att kunna utveckla vår verksamhet. Tack på förhand!

Till enketen

Hälsningar,

Interpedias team för utvecklingssamarbetet