Vårt nya projekt inom globalfostran producerar material för småbarnspedagogiken

Interpedia beviljades stöd av utrikesministeriet för ett projekt inom kommunikation och utbildning i global Läs mer »


Pandemin fortsätter – nyheter från våra utvecklingssamarbetspartner

Coronapandemin har snart pågått i ett år. Vi har åter frågat våra Läs mer »


Verksamheten hos våra partnerorganisationer inom utvecklingssamarbetet under coronapandemin

Utifrån de meddelanden vi fått sammanställde vi en lägesöversikt över Bangladesh, Sydafrika, Läs mer »


Vårt utvecklingssamarbetsprojekt i Nepals södra Lalitpur ökar kvaliteten på skolorna och stärker barnets rättigheter

Vår projektkoordinator inom utvecklingssamarbete Anu Karvinen var på en uppföljningsresa i Nepal Läs mer »


Interpedias arbete under coronapandemin

Vårt jobb på Interpedia fortsätter så normalt som möjligt. Personalen jobbar till Läs mer »


Ett kort dokument om hur arbetet mot användningen av barnarbetskraft i Nepal framskrider

Som en del av informationsprojektet Med vems röst? filmade vi senaste höst Läs mer »


Seminariet Med vems röst? behandlade etisk utvecklingskommunikation och -journalism

Vid Tammerfors universitet hölls fredag 22.3.2019 Interpedias seminarium kring etisk utvecklingskommunikation och Läs mer »


Interpedias utvecklingssamarbete fick utrikesministeriets projektstöd

Bland ansökningarna för medborgarorganisationernas utvecklingssamarbetsprojekt för år 2018 har vi från utrikesministeriet Läs mer »


Nedskärningarna i utvecklingssamarbetet syns i besluten om projektunderstöd

Precis innan jul informerade utrikesdepartementet om besluten om statsunderstöd till projekt inom Läs mer »


Projektet ”Vad lärde jag mig idag?” besökte Österbotten

Interpedias globalfostranprojekt ”Vad lärde jag mig idag?” besökte förra veckan skolor i Läs mer »