Interpedias arbete under coronavirusepidemin

Den undantagssituation som coronaviruset medför syns även hos oss på Interpedia.  Vi Läs mer »


Aktiv början på år 2019 inom internationella adoptioner: hittills har 26 adoptivbarn kommit till Finland via Interpedia

Interpedias adoptionstjänst har haft en livlig början på innevarande år: hittills har Läs mer »


Interpedias utvecklingssamarbete fick utrikesministeriets projektstöd

Bland ansökningarna för medborgarorganisationernas utvecklingssamarbetsprojekt för år 2018 har vi från utrikesministeriet Läs mer »


32 barn till Finland via Interpedia under år 2016

Under år 2016 har 32 barn adopterats till Finland via Interpedia. Flest Läs mer »


Ilona Kalliola är Interpedias nya chef för utvecklingssamarbete

Från och med den 7 mars fungerar politcie magister Ilona Kalliola som Läs mer »


Rakhi förändrar samhällets syn på flickors värde

Rakhi är en ung kvinna som lever tillsammans med sin familj i Läs mer »


Interpedia avslutar adoptionssamarbetet med Etiopien

Adoptionsverksamheten i Etiopien har genomgått stora förändringar under de senaste åren. De Läs mer »


Nepal behöver stöd

Offren för jordbävningen i Nepal får hjälp och skadorna repareras som bäst. Läs mer »


Sara Alanen är Interpedias nya chef för utvecklingssamarbete

Interpedias styrelse har utnämnt politices magister Sara Alanen till Interpedias nya chef Läs mer »